Agendapunten

Apr 18

do: 19.00-21.30: MR

Apr 18

di: SC1: Backstage - Parktheater

Apr 22

Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2019

Mei 06

ma: toetsvrije dag m.u.v. vakken met één contactmoment

Mei 06

ma: 19.30-22.00: OR ( zie ook: 24/6 ) 

Mei 07

di: V1: FA: uitwisseling Bailleul uit

Mei 07

di: (extra) vanaf 12.15 uur vervallen de lessen i.v.m. studiemiddag

Mei 09

begin CE
H5-V6
: do 9 mei t/m wo 22 mei
M4: do 9 mei t/m di 21 mei

Pagina 0 van 0