Brainport School

Een Brainport School is een school waar aandacht is voor de ontwikkeling van ‘21st century skills’ en de verbinding met de omgeving. Een Brainport School werkt intensief samen met bedrijven in de regio om zo bij leerlingen een onderzoekende en ondernemende houding aan te leren. Dit wordt gedaan door middel van inhoudelijke projecten met een levensechte context.

Onze leerlingen zullen later vooral een baan moeten vinden in deze regio. Daarom is het belangrijk dat ons onderwijs aansluit bij de behoefte van de Brainport Regio aan (hoog gekwalificeerd) personeel.

Brainport is méér is dan techniek. Brainport is óók design, duurzaamheid en food. In onze regio’s houden bedrijven zich bezig met High Tech Systems & Materials, Food, Automotive, Lifetec en Design.

Met het concept Brainport School willen we:

 • onze leerlingen beter voorbereiden op hun vervolg (studie) keuzes;
 • onze leerlingen ‘Brainport fit’ onderwijs aanbieden; ontwikkelen op het gebied van de ‘21st century skills’;
 • het onderwijs beter aan laten sluiten op de arbeidsmarkt.
   

Belangrijke thema’s die terug komen in het Brainport onderwijs zijn onder andere:

 • onderzoekend, ontwerpend en ondernemend onderwijs;
 • aanleren van ‘21st century skills’ zoals samenwerken, presentatietechnieken, communiceren;
 • bijdragen aan de ‘mediawijsheid’ en ict-geletterdheid van leerlingen;
 • een internationale oriëntatie van de leerlingen, omdat de Brainport Regio sterk internationaal georiënteerd is;
 • geschiedenis van de regio (ontstaan van Brainport);
 • versterkt talenonderwijs.
jaarverslag-brainport-scholen-2016

Jaarverslag Brainport scholen

 

Real life en op de omgeving gericht

Flyer-PWS-knopNaast het volgen van allerlei vakken en lessen vinden we het belangrijk dat je in contact komt met thema's als: Internationalisering, Brainport & Techniek, Sport & Beweging en Expressie.

Je krijgt voor ieder thema een module aangeboden. Een module is een serie lessen die bij elkaar horen. Elke lessenreeks wordt op een speciale manier afgesloten. Een goed voorbeeld is de First Lego League waarmee de module Brainport & Techniek in de brugklas vwo wordt afgesloten. Dit is een wedstrijd die jongeren tussen de 9 en 15 jaar uitdaagt om de maatschappelijke rol van techniek en technologie te onderzoeken aan de hand van verschillende opdrachten. De brugklas mavo/havo gaan naar VDL in Veldhoven. Daar krijgen leerlingen de opdracht om een speciale bus te ontwerpen.  Bij Expressie hoort veel muziek, maar ook een drama- en dansprogramma. Het resultaat van veel oefenen wordt op een avond in de aula gepresenteerd aan de ouders. Bij het thema internationalisering werk je in groepjes samen aan allerlei onderwerpen die weer aan de vakken zijn gekoppeld en aan een van de ruim 20 Europese landen waar onze school contacten mee heeft. Voor het thema Sport & Beweging gaan alle brugklassen een aantal weken lang een middag naar zwembad De Smelen waar zij een speciaal ontwikkeld zwemprogramma volgen.

https://brainport-scholen.nl/aangesloten-scholen/#strabrecht-college