Documenten

Op de pagina documenten treft u links aan met informatie die voor u van belang kunnen zijn.

Algemeen Schoolgids Organigram Strabrecht College Meerjarenbeleidsplan
Beleidskader
Statuten
Jaarverslag

Jaarverslag Brainport scholen

Beloningsbeleid

Meldplicht datalekken
 
Aanmelding Aanmeldingsformulier brugklas

Aanmeldingsformulier overige klassen


 

 
Aanwezigheid Verzuimbriefje (aanvraag verlof voor 1 of 2 lesuren) Aanvraag verlof voor 1 of meerdere dagen Absentieprotocol
Afspraken en regels Leerlingenstatuut

Beleid ten aanzien van mobiele apparatuur en sociale media

Verkeersveiligheid en fietsroutes

Klachtenregeling Stichting Strabrecht College

Reglement van de ORION Klachtencommissie Onderwijs

Integriteitscode
Klokkenluidersregeling

Privacy reglement

Hoe gaat de school om met foto's

Pestbeleid

Schoolbenodigdheden GymkledingSchoolbenodigdheden brugklas en BK2
(2020/2021)
(zelf aan te schaffen)

Schoolbenodigdheden reguliere klassen 2 t/m 6 (2020-2021)
Examens en PTA's Examenreglementen, PTA's en staan op de examen/se pagina. Klik hier voor deze pagina. Handleiding sector- en profielwerkstuk staan op de examen/se pagina. Klik hier voor deze pagina.  
Begeleiding Ondersteuningsplan Dyslexieprotocol Dyslexieloper
Ondersteuningskaart Ontheffingstregeling moderne vreemde talen  
Financieel Ouderbijdrage reglement    
Magister Magister 6 leerling handleiding

Magister 6 ouder handleiding

E-mailadres van ouder in Magister 6 wijzigen

Magister wachtwoord reset voor ouders/verzorgers