Documenten

Op de pagina documenten treft u links aan met informatie die voor u van belang kunnen zijn.

AlgemeenSchoolgidsOrganigram Strabrecht CollegeMeerjarenbeleidsplan
Beleidskader
Statuten
Jaarverslag

Jaarverslag Brainport scholen

Beloningsbeleid

Meldplicht datalekken
 
AanmeldingAanmeldingsformulier brugklas

Aanmeldingsformulier overige klassen

Info Strabrecht (2019-2020)

 

 
AanwezigheidVerzuimbriefje (aanvraag verlof voor 1 of 2 lesuren)Aanvraag verlof voor 1 of meerdere dagenAbsentieprotocol
Afspraken en regelsLeerlingenstatuut

Beleid ten aanzien van mobiele apparatuur en sociale media

Verkeersveiligheid en fietsroutes

Klachtenregeling Stichting Strabrecht College

Reglement van de ORION Klachtencommissie Onderwijs

Integriteitscode
Klokkenluidersregeling

Privacy reglement

Hoe gaat de school om met foto's

Pestbeleid

Schoolbenodigdheden Gymkleding
Laptop klas1 t/m 4 (2020/2021)
(zelf aan te schaffen)


Schoolbenodigdheden brede klassen (BK2)
(2020/2021)
(zelf aan te schaffen)

Schoolbenodigdheden reguliere klassen 1 t/m 6 (2020-2021)
Examens en PTA'sExamenreglementen, PTA's en staan op de examen/se pagina. Klik hier voor deze pagina.Handleiding sector- en profielwerkstuk staan op de examen/se pagina. Klik hier voor deze pagina. 
BegeleidingZorgkaartDyslexieprotocolDyslexieloper
 Ontheffingstregeling moderne vreemde talen 
FinancieelOuderbijdrage reglement  
MagisterMagister 6 leerling handleiding

Magister 6 ouder handleiding

E-mailadres van ouder in Magister 6 wijzigen

Magister wachtwoord reset voor ouders/verzorgers