Documenten

Op de pagina documenten treft u links aan met informatie die voor u van belang kunnen zijn.

AlgemeenSchoolgidsOrganigram Strabrecht College

Hoofd- en nevenfunctie Raad van Toezicht
Meerjarenbeleidsplan
Beleidskader
Statuten
Jaarverslag

Jaarverslag Brainport scholen

Beloningsbeleid

Meldplicht datalekken
 
AanmeldingAanmeldingsformulier brugklas

Aanmeldingsformulier overige klassen

Brugklasbrochure

 

 
AanwezigheidVerzuimbriefje (aanvraag verlof voor 1 of 2 lesuren)Aanvraag verlof voor 1 of meerdere dagenAbsentieprotocol
Afspraken en regelsLeerlingenstatuut

Beleid ten aanzien van mobiele apparatuur en sociale media

Verkeersveiligheid en fietsroutes

Klachtenregeling Stichting Strabrecht College

Reglement van de ORION Klachtencommissie Onderwijs

Integriteitscode
Klokkenluidersregeling

Privacy reglement

Hoe gaat de school om met foto's

Pestbeleid

Schoolbenodigdheden Schoolbenodigdheden (zelf aan te schaffen)
klas 1

klas 2 t/m 6

rekenmachine onderbouw

rekenmachine bovenbouw
(havo/vwo)

Gymkleding

Laptop klas1, klas 2
(zelf aan te schaffen)
 
Examens en PTA'sExamenreglementen, PTA's en staan op de examen/se pagina. Klik hier voor deze pagina.Handleiding sector- en profielwerkstuk staan op de examen/se pagina. Klik hier voor deze pagina. 
BegeleidingStudiebegeleiding Spectrum BrabantDyslexieprotocolDyslexieloper
ZorgkaartOntheffingstregeling moderne vreemde talen 
FinancieelOuderbijdrage reglement  
   
MagisterMagister 6 leerling handleiding

Magister 6 ouder handleiding

E-mailadres van ouder in Magister 6 wijzigen

Magister wachtwoord reset voor ouders/verzorgers