Groep 7 en 8

Het Strabrecht College start in het komende schooljaar (2017/18) in de brugklas met een nieuw onderwijsconcept, en daarnaast ook met een nieuw type brugklas dat gaat werken volgens het ‘Kunskapsskolan model’. Door deze vernieuwing valt er voor kinderen en ouders voortaan echt iets te kiezen.

Nieuw onderwijsconcept

Het nieuwe onderwijsconcept voor de reguliere mavo/havo, havo/vwo en vwo-klassen is gebaseerd op het vergroten van het eigenaarschap van de leerling. Vanuit een duidelijke structuur gaat de school de leerlingen ruimte geven om eigen keuzes te maken. Wanneer we kinderen gelijke kansen willen geven dan moeten we ze ongelijk onderwijs aanbieden. Kinderen zijn namelijk niet allemaal gelijk.

 

De Strabrechtklas 

De nieuwe zogenaamde ‘Strabrechtklas’ gaat werken met het ‘Kunskapsskolan model’. Dit model is gebaseerd op een onderwijsmodel dat reeds twintig jaar in Zweden met groot succes wordt toegepast. Inmiddels zijn er ook in Nederland enkele tientallen scholen die ermee werken. Ieder kind is anders en ieder kind heeft unieke talenten en ambities. Dit Zweedse model maakt het mogelijk om het onderwijs te personaliseren, zodat er recht wordt gedaan aan de verschillen in talenten en ambities. Deze vorm van onderwijs is gericht op het formuleren en behalen van leerdoelen die de leerling samen met zijn persoonlijke mentor stelt. Vanuit een duidelijke structuur heeft de leerling veel mogelijkheden om een eigen persoonlijke leerroute te ontwikkelen.

Elke brugklasleerling een eigen notebook

ICT is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Scholen, die hun leerlingen voorbereiden op de maatschappij, houden daar in toenemende mate rekening mee. Dat kan op verschillende manieren gebeuren. Sommige scholen zijn laptopscholen geworden of hebben op andere wijze met behulp van ict hun onderwijs sterk aangepast. Het Strabrecht College kiest ervoor het beste van twee werelden te verenigen. Enerzijds het gebruik van moderne media in de klas, aan de andere kant het vertrouwde (werk)boek niet laten liggen. We noemen deze mix van leerstijlen ‘blended learning’.

De leerlingen van de Strabrechtklassen gaan werken volgens het model van Kunskapsskolan. Bij deze methode hoort ook een digitale leeromgeving (portal). Het gebruik van boeken zal in deze klassen tot een minimum worden beperkt. De leerlingen in de overige brugklassen gaan ook met ‘blended learning’ aan de slag, maar bij de meeste vakken zal nog  een lesboek gebruikt worden.

Voor meer informatie betreffende laptops in de brugklas klik hier.

Informatiebrochure voorlichtingsavond van 2 november

Op 2 november heeft is de voorlichtingsavond geweest. Hieronder treft u de presentatie aan die op de voorlichtingsavond is gepresenteerd.

voorlichtingsavond

 

We verwelkomen je graag snel op het Strabrecht College.