Groep 7 en 8

Plaatsing op het niveau met de meeste uitdaging: gymnasium, atheneum, havo of mavo

Leerlingen worden geplaatst op het niveau dat hen de meeste uitdaging biedt. Vakdocenten maken een duidelijk gestructureerd aanbod van leerdoelen en studieplanners. Daarbinnen kunnen leerlingen eigen accenten leggen. In overleg met hun coach/mentor maken zij keuzes voor extra aanbod of begeleiding op maat, opdat zij op hun eigen (ambitie)niveau en studietempo hun leerroute vormgeven. Zo doen leerlingen examen op een hoger niveau of sluiten examenvakken versneld af.

De laatste jaren kiest ruim de helft van de vwo-brugklassers voor het gymnasium. De resultaten van Grieks en Latijn behoren al jaren tot de hoogste van Nederland. 
In veel bètavakken liggen de resultaten eveneens boven het landelijk gemiddelde. De leerlingen van het Strabrecht College behalen vaak prestigieuze prijzen die de landelijke of regionale pers halen (KNAW-onderwijsprijs voor profielwerkstuk wiskunde bijvoorbeeld). Het Strabrecht College is echter niet louter een ‘leerfabriek’, het betekenisvol leren en het sociaal welbevinden staan centraal in de vele activiteiten die de school kenmerken.

Zo zijn er excursies naar diverse bedrijven in de Brainportregio en worden gastlessen door bedrijven op het Strabrecht College verzorgd. Leerlingen profileren zich bijvoorbeeld met Art & Design. Er wordt aan teambuilding gedaan door middel van sportactiviteiten. Mavoleerlingen zijn jaarlijks actief bezig met actuele politieke onderwerpen door hun debatervaring in de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo. Tevens werkt het Strabrecht College nauw samen met veel scholen in Europa in het kader van uitwisselingsprojecten. Leerlingen komen zo intensief in contact met leeftijdsgenoten van andere landen van wie zij de school bezoeken. Een life-experience.

Plusprogramma: een stapje meer

De school biedt leerlingen veel (extra) kansen voor een eigen leerroute. Alle leerlingen kunnen zo een eigen portfolio (plusdocument) samenstellen van aanvullende prestaties, competenties en activiteiten. Met het  ‘horizonprogramma’  biedt de school bovendien een speciaal programma voor de bovengemiddeld begaafde en hoogbegaafde leerling.
Dit programma voor de onderbouw vwo (klas 1 t/m 3), bestaat uit drie componenten: denklessen, projectwerk en begeleiding door een coach.  
Binnen de denklessen wordt er met leerlingen ingegaan op aandachtsgebieden die relevant kunnen zijn voor deze groep: creatief denken, de werking van het brein en het geheugen, leerstrategieën, het omgaan met frustraties en perfectionisme, faalangst en het (leren) samenwerken met anderen.  Veel leerlingen raken zo gemotiveerd om hun nieuwsgierigheid en creativiteit te blijven ontwikkelen.