Aanmelding

Als je voor het Strabrecht College kiest en je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, dan kun je je aanmelden voor één van onze brugklassen. 

Aanmeldingsdagen nieuwe leerlingen

Dit schooljaar verloopt de aanmelding anders dan anders. In verband met de coronapandemie vragen we je ouders om in te tekenen op tijdsloten. Op deze manier kunnen we garanderen dat iedereen de 1,5 meter maatregel in acht kan nemen en voorkomen we een onveilige situatie met wachtrijen.

Via onderstaande link (klik op het plaatje)  kunnen je ouders intekenen op een tijdslot. Zodra u een keuze heeft gemaakt ontvangt u een bevestigingsmail met aanvullende informatie over het verdere verloop van de aanmeldingsprocedure.

Aanmelden op een tijdslot kan op onderstaande dagen.    

Alle dagen tussen 16.00 en 18.00 uur en tussen 19.00 en 20.00 uur:

  • maandag 1 maart 
  • dinsdag 2 maart 
  • woensdag 17 maart
  • donderdag 18 maart

Op deze dagen bent u, met uw zoon of dochter van harte welkom.

Klik hier of op het plaatje hieronder om een tijdsslot te reserveren en het aanmeldingsformulier in te vullen.

Wij adviseren om de link via een pc, laptop of tablet te openen i.v.m. de zichtbaarheid van het aanmeldingsformulier.

Noodzakelijke papieren om je aan te melden

Als je je komt aanmelden is het belangrijk dat je de volgende documenten meeneemt:

  • Je zorgpas waarop je BSN-nummer staat vermeld (we willen even checken of het juiste nummer op het aanmeldingsformulier staat. Dit nummer is onze toegangscode voor het onderwijskundig rapport
  • Een kopie van het volledige onderzoeksverslag (indien van toepassing: bijvoorbeeld een dyslexieverklaring)
  • Een ingevuld aanmeldingsformulier (komt op kort termijn beschikbaar)

Aanmelding Passend Onderwijs op het Strabrecht College

Als uw kind via de basisschool van de ACT (adviescommissie toewijzingen) een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs heeft gekregen, dan hoeft u als ouder(s)/verzorger(s) uw kind niet bij het regulier onderwijs aan te melden. In alle andere gevallen kunt u uw kind op de aanmeldingsdata in maart aanmelden op het Strabrecht College voor het schooltype conform het advies van de basisschool.

De toelatingscommissie bekijkt alle dossiers en beslist bij elk dossier over toelating. De meeste kinderen die aangemeld worden, hebben genoeg aan de basisondersteuning en begeleiding van de mentor en de vakdocenten. Zij worden door de toelatingscommissie geplaatst.

Wanneer er meer of specifieke ondersteuning nodig is, zorgt u dat u bij de aanmelding alle relevante gegevens meebrengt. Deze aanmeldingen komen in behandeling bij de ondersteuningscoördinator, die alle relevante documenten opvraagt. Er vindt overleg met de basisschool plaats en eventueel volgt met u nog een aanvullend gesprek om de ondersteuningsbehoefte van de leerling duidelijk in beeld te brengen.

Vrijwel alle leerlingen worden geplaatst met uitzondering van de leerlingen:

  • waarbij twijfel is over de haalbaarheid van de mavo
  • waarbij twijfel is over de juiste onderwijsplaats op grond van de ondersteuningsbehoefte.

Alle aangemelde kinderen worden door het Strabrecht College geplaatst of naar de best passende onderwijsplek begeleid binnen onze regio.

Deze leerlingen worden in de toelatingscommissie besproken. Voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan de school kan bieden, kan een arrangement worden aangevraagd bij de ACT.