Extra’s

Horizonprogramma

Voor meer- of hoogbegaafden biedt de school een programma waarin creatief en analytisch denkvermogen wordt gestimuleerd: het Horizonprogramma. Research in een (internationale) context (Class of Excellence/Young Brainport Summerschool) die begaafde en ambitieuze leerlingen in de bovenbouw een nog breder perspectief biedt. Jij geeft zo zelf een persoonlijke betekenis aan wat jij leert.

Brainport school

brainpoortschoolHet Strabrecht College is een Brainport school. Brainportonderwijs geeft jou toekomstperspectief: je leert onderzoeken, ontwerpen en ondernemen in een internationale groeiregio. We werken veel samen met bedrijven in de omgeving en we bieden lesstof zo veel mogelijk aan in een betekenisvolle context (real life opdrachten). We betrekken de omgeving bij het leerproces van leerlingen. Dat betekent dat er intensieve relaties zijn met bedrijven en instellingen/maatschappelijke organisaties. We stimuleren ervaringsgericht leren. Hierdoor kun jij een eigen betekenis geven aan het geleerde, bijvoorbeeld door het in de praktijk te brengen.

 

 

Leeromgeving

Een gebouw met alleen standaard klaslokalen is voor ons niet toereikend. Het nieuwe schoolgebouw biedt mogelijkheden om naast klassikale momenten en instructie ook individueel of in groepsverband te werken. Het nieuwe gebouw is voorzien van ruimtes met verschillende functies; leslokalen, overlegruimte, werkplekken, stilteplekken, enz. Het moet voor de leerlingen en docenten mogelijk zijn om een werkplek te kiezen die aansluit bij de leerbehoefte en leeractiviteit.

Huiswerk

In de lessen en tijdens de kwt-uren (keuzewerktijd) is er ruimte om te werken aan jouw leerdoelen en jouw opdrachten. Als jij daar goed gebruik van maakt, heb je het meeste huiswerk al af als je naar huis toe gaat.

 Pluspunten van het Strabrecht College

Het Strabrecht College onderscheidt zich vooral door:

  • kleinschalig onderwijs waarin de leerling wordt gezien en uitgedaagd
  • een duurzaam, ‘groen’ schoolgebouw
  • voorloper in gepersonaliseerd onderwijs (inclusief vervroegd examen of examen op hoger niveau)
  • grote variatie aan Brainportactiviteiten
  • een sterk gymnasium
  • internationalisering door Europese samenwerking (EUROPROJECT)
  • bijzondere (examen)vakken zoals Brainport & Techniek, expressie, Art & Design, BSM en LO2, NLT, wiskunde D, Informatica