Onze brugklas

    

Klik op de foto en ontmoet Finn.                                                               

                             

 

 

                                       

 

 

Klik op de foto en ontmoet Sumaya.

 

 

 

 

  Klik op de foto en ontmoet Lola

De brugklassen in leerjaar 1 en 2 vormen de onderbouw. Tijdens deze brugperiode leer je natuurlijk veel over de verschillende vakken, maar je ontwikkelt ook vaardigheden zoals plannen en prioriteren, doelgericht werken en organiseren. 

Gedurende de eerste twee leerjaren gaan we samen stap voor stap op zoek naar welk diplomatraject (mavo, havo, atheneum of gymnasium) het beste bij jou past. Aan het einde van leerjaar 2 moet dit duidelijk zijn.  

In de brugperiode kun je per vak op je eigen tempo en niveau werken op weg naar de einddoelen. Je kunt tussentijds vakken op een hoger of lager niveau volgen en voor een groot deel zelf je planning en toetsmomenten bepalen. Uiteraard word je hierbij geholpen door je coach en de vakdocenten.

Tijdens de tweejarige brugperiode krijg je geen cijfers maar feedback op de gestelde doelen. Wanneer je een leerdoel nog niet hebt behaald, krijg je de mogelijkheid om de onderdelen die nog niet voldoende zijn te verbeteren.

In welke brugklas jij wordt geplaatst, hangt af van het advies van de basisschool:
een enkeladvies mavo, havo of vwo, of: een dubbeladvies k/m, m/h of h/v.
We delen de klassen zo in, zodat je met zo veel mogelijk kinderen van hetzelfde niveau in de klas komt. 

Heb je de ambitie om een vwo-diploma te halen, dan volg je in het eerste leerjaar een speciaal programma. Tijdens dit programma krijg je introductielessen Grieks en Latijn en word je  begeleid in de keuze voor het atheneum of gymnasium (vanaf leerjaar 2). Daarnaast volg je een aantal introductielessen van het Horizonprogramma (excellentieprogramma) en gebruik je een verdiepende digitale methode bij het vak geschiedenis.

Schoolschema

schoolschema