Onze brugklas

Leren voor het leven!

Voel je thuis, jij hoort erbij op het Strabrecht: een kleinschalige, duurzame school in het groen.

Op het Strabrecht College:

  • Werk je met leer- en ontwikkeldoelen
  • Ben jij (mede)eigenaar van je leerproces
  • Maak je doelbewust keuzes
  • Word je structureel begeleid door een persoonlijk coach

Onze kernwaarden (visie)

kernwaarden

Gepersonaliseerd onderwijs

We hebben een voorsprong in gepersonaliseerd onderwijs. We bieden maatwerk zodat je zo veel mogelijk eigenaar wordt van jouw leerproces. Er wordt gewerkt met leer- en ontwikkeldoelen. Voor een deel van de lestijd kun jij zelf kiezen aan welk vak je wilt werken en wat je precies gaat doen.

Zowel binnen als buiten de les is er ruimte om te werken op je eigen tempo en op jouw niveau. In de onderbouw (jaar 1 en 2, onze brugperiode) is de mogelijkheid om in tempo en niveau te differentiëren overigens groter dan in de bovenbouw (klas 3 en hoger).

Coaching

Je wordt begeleid door een persoonlijke coach. De coach checkt jouw studievoortgang en hoe het met jou gaat. (Twee)wekelijks heb jij een gesprek met jouw coach om samen terug en vooruit te kijken: wat ging goed en wat ging minder goed. Maar vooral, WAAROM ging iets goed of minder goed. Door deze begeleiding leer je om te reflecteren én leer jij gemotiveerd te kiezen voor leerdoelen en leeractiviteiten die bij jou passen. De coach is voor jou en voor je ouders de contactpersoon vanuit school. Drie keer per jaar is er een leerling-ouder-coach gesprek.

De brugklas

De brugklassen in leerjaar 1 en 2 vormen de onderbouw. Tijdens deze brugperiode leer je natuurlijk veel over de verschillende vakken, maar je ontwikkelt ook vaardigheden zoals plannen en prioriteren, doelgericht werken en organiseren. 

Gedurende de eerste twee leerjaren gaan we samen stap voor stap op zoek naar welk diplomatraject (mavo, havo, atheneum of gymnasium) het beste bij jou past. Aan het einde van leerjaar 2 moet dit duidelijk zijn.  

In de brugperiode kun je per vak op je eigen tempo en niveau werken op weg naar de einddoelen. Je kunt tussentijds vakken op een hoger of lager niveau volgen en voor een groot deel zelf je planning en toetsmomenten bepalen. Uiteraard word je hierbij geholpen door je coach en de vakdocenten.

Tijdens de tweejarige brugperiode krijg je geen cijfers maar feedback op de gestelde doelen. Wanneer je een leerdoel nog niet hebt behaald, krijg je de mogelijkheid om de onderdelen die nog niet voldoende zijn te verbeteren.

In welke brugklas jij wordt geplaatst, hangt af van het advies van de basisschool:
een enkeladvies mavo, havo of vwo, of: een dubbeladvies k/m, m/h of h/v.
We delen de klassen zo in, zodat je met zo veel mogelijk kinderen van hetzelfde niveau in de klas komt. 

Heb je de ambitie om een vwo-diploma te halen, dan volg je in het eerste leerjaar een speciaal programma. Tijdens dit programma krijg je introductielessen Grieks en Latijn en word je  begeleid in de keuze voor het atheneum of gymnasium (vanaf leerjaar 2). Daarnaast volgt je een aantal introductielessen van het Horizonprogramma (excellentieprogramma) en gebruik je een verdiepende digitale methode bij het vak geschiedenis.

 

Schoolschema

schoolschema