Zo werken wij

Bekijk hier hoe een dag in de brugklas eruit ziet

Laptop in de klas

Alle leerlingen werken ook met een laptop. Om je te helpen met de planning van je werk zetten we ICT-middelen in. Dat helpt je om de leerdoelen en leeractiviteiten te organiseren en te structureren. Hierdoor hebben leerling, ouders, coach en docent een goed inzicht in de voortgang.

Leerdoelen

We werken met leerdoelen in plaats van taken. We onderscheiden lange termijndoelen, middellange termijndoelen en korte termijndoelen. Bij lange termijndoelen gaat het om de stip aan de horizon: diplomatraject, vervolgopleiding, dromen, ambities. De middellange termijn doelen zijn jaardoelen en periodedoelen. Korte termijndoelen zijn leer- en werkdoelen binnen een module, bijvoorbeeld: “Maak een werkstuk waarbij je de functie van de dampkring omschrijft en waarbij je laat zien uit welke lagen de dampkring bestaat.”

Leerinhoud

We bieden de leerinhoud aan in modules/hoofdstukken. De vakdocent maakt per periode (4 per jaar) een leerarrangement waarin wordt aangegeven welke modules er gegeven worden, welke leerdoelen er behaald moeten worden, welke leeractiviteiten er plaatsvinden, welke lesstof, bronnen, informatie geraadpleegd moeten/kunnen worden en wat en hoe er wordt getoetst per module.

Leeractiviteiten

In het eerste leerjaar start je de lesweek met een weekstart in jouw eigen klas. Een moment waar er ruimte is voor groepsvorming, themalessen (o.a. plannen, leren leren, social media, pesten), actualiteiten, enzovoort. Tijdens de weekstart maak je ook jouw planning voor de rest van de week. Voor de hogere klassen gaan we er vanuit dat leerlingen dit zelfstandig kunnen en is er geen weekstart.

Ongeveer 1/3 van de lestijd is keuzewerktijd. De docenten bieden tijdens deze banduren verschillende lessen aan waaruit jij kunt kiezen. De overige lessen volg je gewoon met je klas.

 

verschiliser

Perspectief op jouw toekomst

Voor iedereen: Voor wie dat wil en kan:
✓ vaklessen   ✓ verbreding
✓ keuzewerktijd  ✓ verdieping
✓ persoonlijke coach   ✓ versnelling
✓ studieplanners    ✓ examen per vak op een hoger niveau of vervroegd