Toelating

Om toegelaten te worden op het Strabrecht College moet je net als op alle scholen in Nederland aan een aantal voorwaarden voldoen. Hieronder staat stap voor stap beschreven hoe onze toelatingsprocedure in zijn werk gaat.

In welke brugklas jij wordt geplaatst, hangt  af van het advies van de basisschool:

1. een enkeladvies mavo, havo of vwo;

2. een dubbeladvies kader/mavo, mavo/havo of havo/vwo;

We delen de klassen zo in, zodat je met zo veel mogelijk kinderen van hetzelfde niveau in de klas komt. 

Voorkeur

Natuurlijk kijken we eerst naar jouw voorkeur én naar het advies dat je van jouw meester of juf hebt gekregen. Dit advies moet minimaal KT zijn. Je mag ook één naam opgeven bij wie je graag in de klas zou willen komen. We doen ons best om daar rekening mee te houden. Samen met de leerkracht van groep 8 praten we over het onderwijskundig rapport dat ook al met je ouders is besproken. In dit rapport staan de ontwikkelingen van je studievaardigheden, je leerresultaten en schoolvorderingen en het advies dat je van jouw basisschool hebt gekregen.

Jouw brugklas

Onze toelatingscommissie bekijkt jouw aanmelding en beslist in welke brugklas je komt. Daarna krijg je een brief thuis waarin staat in welke brugklas je op onze school mag starten. We vragen je ouders om dit bericht te bevestigen en het antwoordstrookje ingevuld terug te sturen. 
Nu ben je aangemeld bij het Strabrecht College. Daarna word je uitgenodigd voor een eerste kennismaking in juni.