Toelating

Om toegelaten te worden op het Strabrecht College moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Hieronder staat stap voor stap beschreven hoe onze toelatingsprocedure in zijn werk gaat.  

Het advies van je basisschool is leidend.

In welke brugklas jij wordt geplaatst, hangt dus af van het advies van de basisschool:

  • een enkeladvies mavo, havo of vwo;
  • een dubbeladvies k/m, m/h of h/v;

We delen de klassen zo in, zodat je met zo veel mogelijk kinderen van hetzelfde niveau in de klas komt. 

Natuurlijk kijken we eerst naar jouw voorkeur én naar het advies dat je van jouw meester of juf hebt gekregen. Dit advies moet minimaal KT zijn. Je mag ook één naam opgeven bij wie je graag in de klas zou willen komen. Wee doen ons best om daar rekening mee te houden, maar we kunnen niet voor 100% garanderen dat dit ook lukt.

We gaan met jouw meester of juf in gesprek. Samen praten we over het onderwijskundig rapport dat ook al met je ouders is besproken. In dit rapport staan de ontwikkelingen van je studievaardigheden, je leerresultaten en schoolvorderingen, maar ook het advies dat je van jouw basisschool hebt gekregen.

Onze toelatingscommissie beoordeelt jouw aanmelding.

Onze toelatingscommissie beoordeelt jouw aanmelding en beslist in welke brugklas je geplaatst kunt worden. Bij deze beoordeling wordt het gesprek met jouw meester of juf meegenomen.

Daarna krijg je een brief thuis waarin staat in welke brugklas je geplaatst kunt worden. We vragen je ouders om dit bericht te bevestigen en het antwoordstrookje ingevuld terug te sturen. 
Nu ben je aangemeld bij het Strabrecht College. Daarna word je uitgenodigd voor een eerste kennismaking in juni.