← Terug naar blog overzicht

Da's mijn blog: Benoeming nieuwe directeur/bestuurder

Namens de Raad van Toezicht van het Strabrecht College verheugt het mij u mede te kunnen delen dat per 1 februari aanstaande mw. Yvonne Leenen benoemd is als directeur/bestuurder van het Strabrecht College.
Mw. Leenen is thans nog lid van het College van Bestuur van het SKVOB e.o. te Breda en heeft daarvoor onder andere gewerkt als inspecteur van het VO.
Wij vertrouwen erop dat de ingezette onderwijsontwikkeling richting gepersonaliseerd leren onder haar leiding verder gestalte krijgt in een stabiele en gedreven organisatie.
Wij wensen haar veel succes en kijken uit naar de samenwerking met haar.

Met vriendelijke groet,
namens de Raad van Toezicht,


P. Soons,
voorzitter