← Terug naar blog overzicht

Da's mijn blog: Brainport onderwijs moet de norm worden

Het Strabrecht College is een van de weinige scholen in de regio die al jaren Brainportonderwijs geeft, met aandacht voor thema's als technologie, ondernemerschap en internationalisering. De Brainport Nationale Actieagenda die op 5 juli naar de Tweede Kamer werd gestuurd, stelt dat alle scholen in de regio Zuidoost-Brabant Brainportonderwijs moeten geven. Aangezien het Strabrecht College een van de drie stichtende scholen van het Brainportonderwijs is, verwelkomen wij deze ontwikkeling.

De Actieagenda bestaat uit verschillende speerpunten, opgesteld door een commissie waar John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven, voorzitter van is. In de Agenda wordt op de eerste plaats het belang van de Brainportregio nog eens uiteengezet. De regio bestaat uit Zuidoost-Brabant, met Eindhoven als kloppend hart. De werkeloosheid is er lager, de economische groei hoger en bijna de helft van alle patentaanvragen van heel Nederland komt uit deze regio.

Een van de grote knelpunten is het tekort aan talent in de regio zelf. In de Actieagenda valt te lezen: “Alleen al in 2018 verwachten de grote bedrijven in de regio circa 7.000 nieuwe medewerkers nodig te hebben.” Om ervoor te zorgen dat er in de toekomst genoeg technisch geschoolden zijn, moeten bedrijven nauw gaan samenwerken met onder andere scholen. Ook moet het curriculum van basisscholen en middelbare scholen worden aangepast om meer aandacht te schenken aan vaardigheden als programmeren en probleemoplossend denken.

Deze ontwikkeling is niet nieuw. De regio kent al enkele Brainportscholen, die zijn opgericht in 2011 toen Brainport Eindhoven werd uitgeroepen tot de ‘slimste regio ter wereld’. De drie stichters van het samenwerkingsverband Brainport Scholen zijn het Strabrecht College in Geldrop, het Jan van Brabant College in Helmond en het Heerbeeck College in Best. Intussen hebben steeds meer scholen zich aangesloten en is er zicht op uitbereiding naar het primair onderwijs onder de naam Brainport Junior Scholen. Doordat de Actieagenda het Brainportonderwijs in de Tweede Kamer op de kaart zet, zal deze ontwikkeling wellicht in een stroomversnelling terechtkomen.

Digitalisering staat dan ook niet voor niets in de Brainport Nationale Actieagenda als aandachtspunt. Ook kunnen leerlingen gemakkelijk een online portfolio opbouwen. Wanneer ze een reis hebben gemaakt, beantwoorden ze hier vragen over en leveren bewijs van de opgedane kennis en ervaring. 

Meer voorbeelden zijn te vinden op http://brainport-scholen.nl/verhalen/ waar onder andere onze docent Robbert Kluijtmans en André Wagener vertellen over hoe zij Brainport de klas in brengen.