← Terug naar blog overzicht

Da's mijn blog: Dank voor het meeleven na het busongeluk!

In de dagen na het busongeluk van 1 juni hebben we als school enorm veel blijken van medeleven mogen ontvangen in de vorm van kaarten, e-mails en bossen bloemen. Graag willen we iedereen van harte danken voor deze blijken van betrokkenheid en vriendschap. Het heeft ons allen bijzonder goed gedaan in de spannende en hectische dagen rond het ongeluk. We zijn bovenal dankbaar dat iedereen het nare ongeluk heeft overleefd. De leerlingen zijn allemaal weer terug (of terug aan het komen) in de dagelijkse routine van hun schoolactiviteiten. De vijf docenten zijn op dit moment allen thuis aan het herstellen. Enkelen van hen verwachten in de komende tijd hun werk op school weer te kunnen oppakken. Dank nogmaals voor uw steun.

Namens de schoolleiding  en het personeel,

Leenderd van der Deijl