← Terug naar blog overzicht

Da's mijn blog: De benoeming van een nieuwe directeur/bestuurder

Hoogstwaarschijnlijk heeft u vorig schooljaar via de pers reeds vernomen dat dhr. Van der Deijl, rector van het Strabrecht College, per 1 augustus een nieuwe baan heeft aanvaard.
Op 1 september jl. heeft de school dhr. Van der Deijl een receptie ter gelegenheid van zijn afscheid aangeboden.

Afscheid LeenderdNa het vertrek van de voormalig rector is de school op zoek naar een opvolger als directeur/bestuurder.
Hierbij is Beteor ingeschakeld, een selectiebureau dat gespecialiseerd is in het onderwijs. Voor de procedure is een tijdpad opgezet dat ertoe leidt dat de benoeming in de tweede helft van november kan plaatsvinden.
Afhankelijk van een eventuele opzegtermijn kan de nieuwe directeur/bestuurder met zijn/haar werkzaamheden dan uiterlijk 1 maart starten.
De benoeming geschiedt door de Raad van Toezicht op voordracht van de BAC (benoemingsadviescommissie).De BAC bestaat uit vijf personen uit de diverse geledingen van het personeel.

Tezamen zullen zij ervoor zorgen dat de juiste opvolger wordt gekozen.