← Terug naar blog overzicht

Da's mijn blog: Dringende oproep: vrijwilligers voor de mediatheek

In het Strabrecht College neemt de mediatheek een belangrijke plaats in. De mediatheek biedt  leerlingen een plaats om te studeren, boeken te lenen en informatie op te zoeken. De mediathecaris heeft de dagelijkse leiding, is verantwoordelijk voor de aanschaf en uitleen van materialen en voert het beheer over de mediatheek.

Voor het houden van toezicht in de mediatheek en het verrichten van werkzaamheden zoals het uitlenen en innemen van materialen is het Strabrecht College op zoek naar ouders/verzorgers die als vrijwilliger in de mediatheek werkzaam willen zijn.

De mediatheek moet uiteraard iedere dag open zijn en dit lukt alleen als er sprake is van een volledige weekbezetting. Omdat de school hiervoor geen personeel kan werven, wil ik middels deze oproep een beroep doen op uw inzet.

Bent u geïnteresseerd om als vrijwilliger één of meer dagdelen in de mediatheek te werken met jongeren in de leeftijd tussen 12 en 18 jaar en bent u computervaardig? Dan wil ik u vragen op zo kort mogelijke termijn een e-mail te richten aan a.snellen@strabrecht.nl en daarin aan te geven op welke dagdelen u bereid bent ons te helpen. De hoogste prioriteit ligt op de woensdagmiddag. Dan kunnen we kennis maken en kijken welke mogelijkheden er zijn om als vrijwilliger in de mediatheek aan de slag te gaan.

 

Met vriendelijke groet,

namens het MT en de leerlingen van het Strabrecht College,

Anita Snellen
Mediathecaris.