← Terug naar blog overzicht

Da's mijn blog: Reanimatie prioriteit op onze school

Artikel uit Eindhovensdagblad: Reanimatie nog geen prioriteit op scholen in Zuidoost-Brabant

https://www.ed.nl/geldrop-mierlo/reanimatie-nog-geen-prioriteit-op-scholen-in-zuidoost-brabant~a95a8aaf/

EINDHOVEN - Crétien Jacobs, wiens zoon door een hartstilstand om het leven kwam, wil dat reanimatiecursussen op middelbare scholen verplicht worden, zei hij deze week in het ED. In de regio is dat nog geen vaste kost, blijkt uit een rondgang.

Reanimatiecursussen aanbieden of deze jaarlijks herhalen lijkt voor scholen uit de regio geen prioriteit. Tijdgebrek en kosten worden daarvoor als redenen aangevoerd. Volgens de Hartstichting zijn er over heel Brabant 25 scholen die van hun Reanimatieonderwijs programma gebruik maken. In Zuidoost-Brabant zijn dat er maar drie.

De eerste minuten na een hartstilstand zijn cruciaal. Helmonder Luc Jacobs overleed op 17 september tijdens het voetballen. Vader Crétien, zelf werkzaam op de intensive care van het Elkerliek ziekenhuis pleitte afgelopen zaterdag in het ED voor reanimatielessen.

Strabrecht College

Een van de weinige scholen in de regio die deze verplicht stelt, zelfs mee laat tellen voor een eindexamenpunt én de lessen aanbiedt aan alle leerlingen is het Strabrecht College in Geldrop. Op kosten van de school krijgen alle leerlingen tijdens de gymles in de vierde klas praktijk-en theorieles. Na het behalen van het certificaat, wordt de les niet meer herhaald. Daarvoor worden de leerlingen doorverwezen naar reanimatiegroep Geldrop.

Aan het aanbieden van reanimatiecursussen aan alle leerlingen zitten kosten verbonden. Bij de Hartstichting bestaan die kosten uit zo'n vijf euro per leerling. Die kunnen of willen sommige scholen niet maken.

Op het Varendonck College in Someren krijgen leerlingen de mogelijkheid om vrijwillig de cursus te volgen, buiten schooltijd weliswaar. Vanaf de derde klas mogen leerlingen ieder jaar de cursus herhalen. Van de 1100 leerlingen doen zo'n 45 dat maar.

Volle lesprogramma's

Dat het programma buiten school moet plaatsvinden, heeft te maken met volle lesprogramma's. Voor andere scholen is dit reden genoeg om geen reanimatieles te geven. Het wordt vaak ook niet gezien als noodzaak, omdat er op school genoeg bedrijfshulpverleners (BHV'ers) zijn die kunnen reanimeren. Deze jaarlijks opleiden heeft hogere prioriteit dan de leerlingen dezelfde les aanbieden. Zo ook op het Christiaan Huygens in Eindhoven.

Op het Stedelijk College Eindhoven combineren ze het een met het ander. De leraren krijgen geregeld een cursus die zij doorgeven aan de leerlingen. Hetzelfde gebeurt op het Augustinianum. Eén van de docenten in het vak algemene natuurwetenschappen besteedt in haar in vwo 5 aandacht aan het reanimeren. Zowel op het Were Di in Valkenswaard als op het Commanderij College in Gemert komt reanimatie terug in het keuzevak EHBO op het vmbo. Het gaat om een klein aantal leerlingen.

De meeste scholen geven aan niet van plan te zijn op korte termijn reanimatielessen standaard op te nemen in het rooster.  In de meeste gevallen heeft dit te maken met de kosten.