← Terug naar blog overzicht

Da's mijn blog: ICT leermiddelen op het Strabrecht College

ICT is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Scholen, die hun leerlingen voorbereiden op de maatschappij, houden daar in toenemende mate rekening mee. Dat kan op verschillende manieren gebeuren. Het Strabrecht College kiest ervoor het beste van twee werelden te verenigen. Enerzijds het gebruik van moderne media in de klas, aan de andere kant het vertrouwde (werk)boek niet laten liggen. We noemen deze mix van leerstijlen ‘blended learning’.

De leerlingen van de Strabrechtklassen werken volgens het model van Kunskapsskolan. Bij deze methode hoort ook een digitale leeromgeving (portal). Het gebruik van boeken zal in deze klassen tot een minimum worden beperkt. De leerlingen in de overige brugklassen gaan ook met ‘blended learning’ aan de slag, maar bij de meeste vakken zal nog  een lesboek gebruikt worden.

Zo zijn we dit schooljaar gestart met diverse nieuwe digitale lesmethoden, zoals Plot26 voor Nederlands, Holmwoods voor Engels en Tijd voor geschiedenis bij het vak geschiedenis. Bij het vak Brainport en Techniek wordt op de laptop in 3D ontworpen. Daarnaast worden de laptops ingezet voor groepsopdrachten en het maken van werkstukken. Je ziet overal in het gebouw leerlingen met hun laptopjes aan het werk.

Ook is Microsoft Office 365 in de brugklas geïmplementeerd en hebben leerlingen een Strabrecht e-mailadres gekregen. Later dit schooljaar komen Office 365 en een Strabrecht e-mailadres voor alle leerlingen beschikbaar.