← Terug naar blog overzicht

Da's mijn blog: Inschrijving LENTESCHOOL van start

Leerlingen mogen deelnemen aan de lenteschool als zij voldoen aan de volgende criteria:

  • De leerling voldoet niet aan de bevorderingsnorm en blijft zitten als er niet ingegrepen wordt;
  • Het betreft een leerling met een beperkte noodzaak tot reparatie i.c. met het wegwerken van 1 onvoldoende cijfer kan hij voldoen aan de bevorderingscriteria;
  • Het is realistisch dat de leerling de achterstand gedurende de lenteschool kan wegwerken;
  • De leerling toont inzet en een goede werkhouding.

Voor inschrijving kan je bij je mentor/coach terecht.

MAVO 3
In M3 worden PTA-toetsen gemaakt die meetellen voor het examen. Voor leerlingen uit M3 geldt dat zij worden gehouden aan het examenreglement en de daarin opgenomen herkansingsregeling. Daarin staat dat een leerling maximaal 2 onderdelen van het PTA uit leerjaar 3 mag herkansen. Toetsen afgenomen tijdens de lenteschool worden daarom van dit aantal afgetrokken.

DE LESSTOF EN TOETSEN
De vakdocenten bepalen welke lesstof er gedurende de lenteschool behandeld moet worden. Voor iedere leerling vullen zij daarom een lesstofformulier in..

LENTESCHOOLBUNDEL
De leerlingen werken met hun eigen boeken. Iedere leerling krijgt bovendien een lenteschoolbundel van Lyceo. Deze bundel bevat onder meer planners, uitleg over Lyceo Leren Leren en Hoofd, Hart, Lijf, het programma van de lenteschool, studietips en energizers.

VAKINHOUDELIJKE BEGELEIDING
Tijdens de vakinhoudelijke begeleiding werken leerlingen, in kleine groepen, onder begeleiding van de lenteschoolbegeleider, intensief aan hun vak. De vakdocent van school selecteert, voorafgaand aan de lenteschool, het materiaal waar de leerling gedurende de gehele lenteschool mee aan de slag gaat. De lenteschoolbegeleider motiveert de leerling en houdt zijn of haar vorderingen goed in de gaten.