← Terug naar blog overzicht

Da's mijn blog: Intentieverklaring onderzoek bestuurlijke fusie ondertekend

Vrijdag 5 april was de officiële ondertekening van de intentieverklaring voor onderzoek naar een bestuurlijk samengaan tussen Stichting Strabrecht College en SPVOZN. Mevrouw Yvonne Leenen, directeur-bestuurder van het Strabrecht College en Meine Stoker, voorzitter College van Bestuur Stichting Primair en Voorgezet Onderwijs Zuid-Nederland tekenden deze verklaring.

Beide stichtingen zien in een mogelijke bestuurlijke schaalvergroting volop kansen voor stabiel, toekomstbestendig en openbaar/algemeen toegankelijk onderwijs. Het te verrichten onderzoek zal aan moeten tonen hoe deze kansen vorm gegeven kunnen worden.

Bestuurlijke schaalvergroting met behoud van eigen identiteit

Voor beide stichtingen geldt dat ze in deze regio voldoende algemeen toegankelijk onderwijs willen blijven bieden. Ouders moeten immers vrij kunnen blijven kiezen voor openbaar of algemeen bijzonder onderwijs. Ook spelen landelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld het lerarentekort) mee in de samenwerking. Door schaalvergroting kan de garantie op onderwijskwaliteit en baanzekerheid worden vergroot. Iedere school behoudt de eigen identiteit. Dit wil zeggen per school geldt dat de eigen directie, de eigen onderwijsvisie (schoolplan), het eigen schoolgebouw, de eigen MR en het eigen schoolregistratienummer behouden blijven. Zowel Yvonne Leenen als Meine Stoker zijn blij met de ingeslagen weg en vooral ook met de vele kansen die deze bestuurlijke fusie biedt voor het onderwijs aan leerlingen en medewerkers.

Planning

Eind 2019 wordt er op basis van de onderzoeksresultaten een besluit genomen over de bestuurlijke fusie.

Voor meer informatie hierover neemt u contact op met Judith de Hoog communicatie@spvozn.nl