← Terug naar blog overzicht

Da's mijn blog: Mededeling centraal examen 2019 (mavo, havo, vwo)

Nog even en dan begint het CE waarmee de examenkandidaten hun examenjaar afronden. 

In de brief (Examens - mededelingen CE en regelingen ) wordt de gang van zaken tot aan 9 mei uiteengezet. 

De brief bevat onder meer informatie over: de afronding van het schooljaar, de uitslag van het examen, de herkansing en de diploma-uitreiking. 

Het examenrooster (Examenrooster 2019) staat op de pagina planning. Het lokalenrooster ontvangen de kandidaten via Magister. 

Woensdag 17 april worden alle kandidaten op school verwacht voor de controle van de eindcijfers en dan ontvangen zij de instructies t.b.v. de examens. 

Wij wensen alle examenkandidaten heel veel succes met de laatste loodjes! 

Bijlage: Examens - mededelingen CE en regelingen

Bijlage: Examenrooster 2019