← Terug naar blog overzicht

Da's mijn blog: Nasleep busongeluk bij Duinkerken op 1 juni

Het busongeluk op 1 juni heeft een grote impact gehad op onze schoolgemeenschap, in de eerste plaats op degenen die in de bus zaten maar ook op hun familieleden, vrienden, klasgenoten en op vele andere betrokkenen. We zijn blij dat alle leerlingen weer terug zijn op school en dat ze het dagelijkse ritme weer hebben opgepakt. We zijn ook blij dat mw. Aydogan weer voldoende hersteld is en dat ze in staat was om haar werkzaamheden op school te hervatten. De andere vier collega’s (mw. Van Santvoort, mw. Raats, mw. Romijn en dhr. Van Luit) en de chauffeur van de bus zijn nog aan het herstellen. We wensen hun een voorspoedig herstel toe.

We zijn dankbaar voor alle (interne en externe) ondersteuning en hulpverlening die de school en de betrokkenen bij het busongeluk in de afgelopen weken hebben mogen ervaren. Er is vanuit de school veel aandacht geweest voor degenen die betrokken waren bij het ongeluk. En ook in de komende tijd blijven we alert en waakzaam: we weten en merken dat de effecten van het ongeluk zich nog gedurende langere tijd kunnen manifesteren.

Op 15 juni heeft er een evaluatie plaatsgevonden met alle (interne en externe) professionals die op en na 1 juni ondersteuning hebben geboden. We hebben gezamenlijk een aantal verbeterpunten geformuleerd die in onze draaiboeken zullen worden verwerkt.

Ten slotte willen we onze dank uitspreken voor de vele blijken van medeleven in de vorm van kaarten, bloemen, mailtjes en telefoontjes. Het heeft ons goed gedaan.