← Terug naar blog overzicht

Da's mijn blog: Nieuwbouw voor het Strabrecht College

Dinsdag 19 juni vergaderde de Leefkamer van Geldrop-Mierlo over de nieuwbouw van het Strabrecht College. De tribune was gevuld met veel personeelsleden, in de zaal was een spreuk opgehangen ‘Duurzaamheid begint nú’ met het logo van het Strabrecht College eronder. Ook de Raad van Toezicht was vertegenwoordigd. Ieder luisterde met spanning wat het resultaat zou zijn.

Er is goed nieuws te melden: de Leefkamer van Geldrop-Mierlo heeft positief geadviseerd over het nieuwbouwbudget van het Strabrecht College, namelijk 18 miljoen Euro! Dit betekent dat ons schoolgebouw de hoogste duurzaamheidsklasse (4) krijgt, ook wel ‘0 op de meter’ genoemd. Alle partijen waren coöperatief en eensgezind in hun advies. Maandag 2 juli stond de nieuwbouw opnieuw geagendeerd, nu ter definitieve besluitvorming in de Gemeenteraad. De gemeenteraad heeft definitief ingestemd met het voorstel voor het nieuwbouwbudget.

strabrecht_banner

Dit is een geweldige opsteker voor onze school. Het geeft vertrouwen bij ouders en leerlingen in de toekomst van het Strabrecht College. Het perspectief voor onze school wordt hiermee een stuk gunstiger. We zijn blij met de eensgezindheid bij de politiek en de brede vertegenwoordiging en betrokkenheid van onze collega’s. De nieuwbouw is gefundeerd op deze betrokkenheid en samenwerking.

Eindelijk is het dus zover: we gaan bouwen … aan een duurzame toekomst voor het Strabrecht.

Ondertussen is hard aan de voorbereidingen gewerkt. Er zijn vele gesprekken gevoerd en interviews afgenomen. Ook nadien hebben collega’s nog input geleverd, ook die wordt meegenomen naar het definitieve Programma van Eisen.  Dit Programma van Eisen zal worden voorgelegd aan een aantal architecten die op basis hiervan een presentatie gaan verzorgen in het kader van de aanbestedingsfase architect. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de selectieleidraad, het beoordelingsinstrument om te komen tot een keuze voor een architect. De presentaties vinden plaats op maandag 3 september, na afloop wordt de keuze bepaald.

U ziet dat het proces zich in hoog tempo ontwikkelt. Dat moet ook wel om de doelstelling te halen: in 2020 starten we het nieuwe schooljaar in een nieuw gebouw.