← Terug naar blog overzicht

Da's mijn blog: NIEUWBOUW NIEUWSFLITS #1

Inleiding

Deze eerste nieuwbouw nieuwsflits zal een korte update geven van alle ontwikkelingen omtrent de nieuwbouw tot nu. In de toekomst zullen er meerdere nieuwbouw nieuwsflitsen komen met als doel iedereen zo goed mogelijk te informeren.

Op dinsdag 19 juni jongstleden werd er door de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo unaniem ingestemd met nieuwbouw voor het Strabrecht College. Niet zomaar een nieuwe school maar een gebouw in de duurzaamheidstype 4. Geheel energieneutraal met veel ruimte voor groen, licht en klimaat.
Een geweldige kans voor onze school om de ingeslagen weg van gepersonaliseerd leren te kunnen realiseren in een gebouw dat aansluit bij deze vorm van onderwijs. Waar leerlingen zich in een prettige en daarvoor bestemde omgeving kunnen ontwikkelen en kunnen leren.

De keuze voor het architectenbureau:

Na een selectieprocedure waarbij gekozen moest worden uit drie architectenbureaus met ieder hun eigen voorstellen is er gekozen voor het ontwerp van atelier PRO https://www.atelierpro.nl/nl. De architecten zijn Dorte Kristensen en Mira van Beek. Zij hebben al meerdere scholen mogen ontwerpen en bouwen. De visie van dit bureau is dat architectuur en omgeving gekoppeld moeten zijn. Dat er in een ruimte wordt bewogen en er een duidelijke routing moet zijn met het in acht houden van de functionaliteit. Niet alleen een leer omgeving maar ook een leefomgeving waar ruimtes zijn voor sociale contacten en samenwerken maar ook voor rust en concentratie.

De eerste schetsontwerpen:

Vandaag, donderdag 13 september mochten dan officieel de eerste schetsontwerpen aan de buitenwereld worden getoond. Nadat er door het personeel op gereageerd is zal er over 5 weken een VO+ (voorlopig ontwerp) worden gepresenteerd. Daarmee kan de aannemer aan de slag. De afdelingen Mavo, Havo en Vwo worden losgelaten en het gebouw wordt ingedeeld in leergebied. Zogenaamde ‘huizen’ die om het hart, de aula heen worden gesitueerd. Tussen de leergebieden worden patio’s gesitueerd die zorgen voor licht maar ook ingezet kunnen worden voor de leergebieden. Denk dan bijvoorbeeld aan een kas bij de science vakken of een ruimte om te beeldhouwen voor de Art & Design vakken. Met ingang van het schooljaar 2020-2021 gaan we als alles volgens plan verloopt de nieuwe school betrekken.


De bouw zelf zal gaan plaatsvinden op het sportveld aan het Grote Bos. De huidige school kan blijven staan totdat het nieuwe gebouw klaar is. Daarna zal het oude gebouw worden afgebroken.

31082018_ENTREE-RENDER-FINAL

Impressie: schoolplein / entree

29082018_HOEK-RENDER-FINAL

Impressie: hoek Dwarsstraat / Grote Bos

ENTREE-INT-FINAL

Impressie: entree / aula

nieuWBOUW NIEUWSFLITS #7

Plattegrond: begane grond

nIEUWBOUW NIEUWSFLITS #6

Plattegrond: eerste verdieping