← Terug naar blog overzicht

Da's mijn blog: Nieuwbouw: stand van zaken

Namens onze school heeft een viertal collega’s zitting in de werkgroep nieuwbouw. Namens de gemeente Geldrop-Mierlo zijn twee mensen hierin vertegenwoordigd.

Na een lange tijd van radiostilte valt er dan eindelijk wat concreets te melden m.b.t. de nieuwbouw. Overigens betekent die stilte niet dat er niets gebeurd is. Integendeel, op de achtergrond is hard gewerkt om de eerste concrete stap te kunnen zetten. Op dit moment is de zogenoemde “gunningsfase” afgerond, dat is de eerste fase in het traject.

Er waren 19 partijen die belangstelling hadden om het bouwmanagement voor hun rekening te nemen. Loting heeft vijf partijen aangewezen die een plan van aanpak in mochten dienen en die vervolgens aan de werkgroep een mondelinge toelichting op het plan van aanpak mochten geven. Deze presentaties zijn gehouden in de eerste week van de zomervakantie.

De werkgroep heeft één partij gekozen. De motivatie voor deze keuze is aan alle partijen verstuurd en dan hebben alle partijen zo’n vier weken de tijd om inhoudelijk bezwaar te maken. Gelukkig is dat niet gebeurd zodat het proces niet vertraagd is.

Dinsdag 12 september is de “overeenkomst bouwmanagement” ondertekend.

Het bureau KWK, huisvestingsregisseurs uit Rotterdam, gaat nu voor ons aan de slag.foto-kwk150_150

Het vervolg kent een aantal fases:

  • definitiefase
  • ontwerpfase
  • uitvoeringsfase
  • exploitatiefase

De definitiefase is de fase waarbij het personeel van de school nadrukkelijk wordt betrokken. De medewerkers van KWK laten de deelnemers aan de brainstormsessie nadenken vanuit toekomstige activiteiten over de ruimtes die benodigd zijn. Tijdens de werksessies zullen zij de deelnemers losmaken van het denken vanuit het huidige gebouw en vanuit de bekende patronen. Zo wordt stapsgewijs toegewerkt naar het gewenste resultaat: het programma van eisen.

Ook ouders en leerlingen worden bij dit proces betrokken en leveren hun input voor het programma van eisen. Daarmee kan een architect aan de slag.

Zodra er weer nieuws valt te melden zullen we daarover informeren.