← Terug naar blog overzicht

Da's mijn blog: Onderwijsvernieuwing gestart

Na ruim een jaar van voorbereiding zijn we dit schooljaar gestart met een schoolbrede onderwijsvernieuwing in de brugklas. We hebben 5 reguliere brugklassen die allemaal les krijgen volgens een beperkt instructiemodel. Door de instructie tijdens een les te comprimeren en aan het begin van de les aan te bieden, blijft er in het tweede gedeelte van de les meer tijd over voor persoonlijke aandacht en begeleiding. Leerlingen die de instructie begrijpen kunnen aan de slag. Leerlingen die vragen hebben of behoefte hebben aan een verlengde instructie kunnen in een kleinere setting meer aandacht krijgen.

Daarnaast zijn we in de brugklas gestart met 3 grote Strabrechtklassen die werken volgens het Kunskapsskolan onderwijsconcept. Aan het begin van de dag maken de leerlingen een keuze. Ze mogen in stilte lezen en werken in de klas, of ze kiezen een plaats op het leerplein.

Het docententeam heeft al vrij snel na de start van het schooljaar de 3 klassen verdeeld in 5 kleine stamgroepen. In deze stamgroepen vindt iedere dag een dagstart plaats. Op dit moment ligt daarbij de nadruk op het organiseren en plannen van het schoolwerk. De docent stelt de vakinhoudelijke periodedoelen vast en de leerlingen vertalen dit naar weekdoelen en werkdoelen. Dit organiseren, kiezen en plannen ze via een systematische aanpak in hun agenda. Na de opstart en de dagstart beginnen de lessen waarbij actief gebruik wordt gemaakt van de online learning portal.

De eerste ervaringen zijn heel positief. Er wordt in rust gewerkt en de beweging naar meer verantwoordelijkheid voor de leerlingen is duidelijk ingezet.

Namens de onderwijsgroep,
Christian Sanders