← Terug naar blog overzicht

Da's mijn blog: Onderwijsvernieuwing

Na een voorbereidingsperiode van meer dan een jaar zijn we in dit schooljaar gestart met een schoolbrede onderwijsvernieuwing. Onze stip op de horizon is een modulaire persoonlijke leerroute voor iedere leerling. We weten dat er veel verschillen zitten tussen leerlingen en hier willen we ook graag recht aan doen. Veel leerlingen hebben op de basisschool al gewerkt met lestaken, weektaken of leerdoelen en hier willen we zo goed mogelijk bij aansluiten. We bieden de leerlingen keuzes aan en leren ze om eigenaar te worden van hun eigen leerproces.

Dit gaan we realiseren door nog nadrukkelijker in te zoomen op de begeleiding. Uit de theorie blijkt dat dit een positief effect heeft op de intrinsieke motivatie en dit zien we nu ook terug in de praktijk.

Naast de vakinhoudelijke leeropbrengsten zien we ook persoonlijke groei en ontwikkeling. Enkele voorbeelden hiervan zijn: het samenwerkend leren dat een belangrijk onderdeel is van het curriculum, de relatie met de docent en de vanzelfsprekendheid waarmee leerlingen vragen durven te stellen, de ontwikkeling van presentatievaardigheden, de ontwikkeling van computervaardigheden en de ontwikkeling om oplossingsgericht te denken. Bij verschillende vakken hebben de leerlingen een presentatie gehouden in plaats van een toets gemaakt en op deze wijze uitstekend voldaan aan de leerdoelen behorend bij het thema. We krijgen ook geregeld bezoek van ouders, groepsleerkrachten van de basisschool en leerlingen die een dagje meelopen. We vragen dan vaak verschillende leerlingen om een stukje van de uitleg te verzorgen. Daarnaast hebben we leerlingen in de afgelopen drie maanden steeds gevraagd om te reflecteren op eigen handelen. Inmiddels zijn de leerlingen gewend om te kijken welke leerstrategie het beste past bij een bepaald vak. We nodigen u van harte uit om op de open dag te komen kijken en luisteren naar onze visie op het onderwijs van de toekomst.