← Terug naar blog overzicht

Da's mijn blog: Persbericht: Onderzoek bestuurlijke fusie

Op dit moment onderzoeken Stichting Strabrecht College en SPVOZN de mogelijkheden van een bestuurlijke fusie. Beide stichtingen zien in een mogelijke bestuurlijke schaalvergroting volop kansen voor stabiel, toekomstbestendig en openbaar/algemeen toegankelijk onderwijs. De stichtingen zijn gestart met een proces tot bestuurlijke fusie, waarbij de zelfstandigheid van de afzonderlijke scholen uitgangspunt is. Dat wil zeggen dat het Strabrecht College zijn eigen directie, de eigen onderwijsvisie (schoolplan), het eigen schoolgebouw, de eigen MR en het eigen schoolregistratienummer (brin) heeft en behoudt. Dat geldt ook voor de scholen van SPVOZN. De onderzoekscommissie komt eind juni 2019 met een advies. Dit advies wordt besproken met de MR’en en de Raden van Toezicht. Eind oktober vindt besluitvorming plaats. De bestuurlijke fusie zal bij een positief besluit per 1 januari 2020 ingaan. Bij nieuws over het onderzoek komt er een update via deze website.