← Terug naar blog overzicht

Da's mijn blog: Online onderwijs tot aan de voorjaarsvakantie

Premier Rutte heeft tijdens zijn toespraak op televisie op 12 januari bekendgemaakt dat de sluiting van de scholen wordt verlengd en dat de scholen tot en met 9 februari zoveel mogelijk online onderwijs verzorgen.

Wij kiezen ervoor om de huidige maatregelen tot aan de voorjaarsvakantie (tot 13 februari) te continueren, tenzij er dringende redenen zijn om hiervan af te wijken. Hopelijk kunnen we onze leerlingen na de voorjaarsvakantie, op maandag 22 februari, weer allemaal op school verwelkomen. Aanvullende informatie voor de maatregelen na de voorjaarsvakantie, wordt later gecommuniceerd. 

De uitzonderingen die tot nog toe werden gemaakt blijven voor dezelfde groepen van kracht, te weten voor  eindexamenkandidaten, vooreindexamenkandidaten in verband met toetsen en voor onderwijs met de beroepsgerichte praktijkvakken op het vmbo. De scholen blijven ook open voor kwetsbare leerlingen. Voor de leerlingen die op school onderwijs krijgen, geldt per meteen dat zij ook onderling 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden, net als tot de docenten.

Dit betekent voor het onderwijs op het Strabrecht een continuering van de huidige aanpak met aanpassingen van het gebruik van het gebouw om de onderlinge afstand van 1,5 meter te kunnen waarborgen.

Net als u, hadden we onze hoop er op gevestigd dat we onze leerlingen maandag 18 januari weer op school zouden kunnen ontvangen. Helaas is voor ons allemaal het begin van dit kalenderjaar al net zo bijzonder als de afsluiting van het vorige. Tegelijkertijd begrijpen wij dat met de huidige aantallen besmettingen het nodig blijft om deze maatregelen te nemen.