← Terug naar blog overzicht

Da's mijn blog: OPEN DAG – ZONDAG 28 JANUARI – 13.00 uur – 16.30 uur

Het afgelopen jaar is er door het team hard gewerkt aan de implementatie van ons nieuwe onderwijsconcept. Het spreekt vanzelf dat we deze manier van werken nadrukkelijk voor het voetlicht willen brengen. Speciaal voor deze dag wordt een film gemaakt waarin onze onderwijsvisie helder wordt verwoord. Het onderwijsconcept wordt in de film ondersteund met beelden, van zowel de strabrechtklassen (met de nadruk op modulaire persoonlijke leerroute) als de brugklassen MH, HV en V (met de nadruk op ST-uren: keuze aan de leerling).

Het thema voor de Open Dag is: “Strabrecht Experience

Het streven is om leerlingen onze school vooral te laten ervaren.

We werken waar mogelijk, in de presentaties samen met externe partners. Daarmee maken we voor het publiek zichtbaar hoe we vorm en inhoud geven aan dat begrip “omgevingsgericht onderwijs”. We hopen dat bezoekers op de Open Dag voorbeelden zien van wat wij bedoelen met “omgevingsgericht onderwijs”, hoe wij ons onderwijs “betekenisvol maken”, zodat men zelf kan ervaren wat dat is.

Secties laten zien dat we werken aan een nieuw onderwijsconcept, met name hoe er bij die vakken wordt omgegaan met het geven van keuzes aan de leerling. Net als in de afgelopen jaren wordt op vele plekken in de school een interactieve presentatie verzorgd. Dan beleven onze gasten, de kinderen uit de groepen 7 en 8, onze school ook echt. En beleving is waar het uiteindelijk toch om gaat!