← Terug naar blog overzicht

Da's mijn blog: Oproep: vrijwilligers voor de mediatheek

In het Strabrecht College neemt de mediatheek een belangrijke plaats in.
De mediatheek biedt leerlingen een plaats om te studeren, boeken te lenen en informatie op te zoeken. De mediathecaris, Anita Snellen, heeft de dagelijkse leiding, is verantwoordelijk voor de aanschaf en uitleen van materialen en voert het beheer over de mediatheek.

Voor het houden van toezicht in de mediatheek en het verrichten van werkzaamheden zoals het uitlenen en innemen van materialen is het Strabrecht College op zoek naar ouders/verzorgers die als vrijwilliger in de mediatheek werkzaam willen zijn.

We streven naar een dagelijkse openstelling van de mediatheek. Dat lukt alleen als er sprake is van een volledige weekbezetting. Omdat de school hiervoor geen personeel kan werven, doen we middels deze oproep een beroep op uw inzet.


Bent u geïnteresseerd om als vrijwilliger één of meer dagdelen in de mediatheek te werken met jongeren in de leeftijd tussen 12 en 18 jaar en bent u computervaardig? Dan wil ik u vragen op zo kort mogelijke termijn een e-mail te richten aan a.snellen@strabrecht.nl en daarin aan te geven op welke dagdelen u bereid bent ons te helpen. We hebben met name behoefte aan wat extra ondersteuning op de woensdagmiddag en vrijdagochtend.

Het Strabrecht College kent een vrijwilligersregeling.


Zo snel mogelijk na uw reactie volgt een uitnodiging voor een eerste kennismaking en om te bespreken welke mogelijkheden er zijn om als vrijwilliger in de mediatheek aan de slag te gaan.

 

Met vriendelijke groet,

 

J.P.F.M. Abels

Lid directie