← Terug naar blog overzicht

Da's mijn blog: Ouder-leerling stage op mavo: 27 oktober en 3 november

Loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB) vormt een belangrijk en verplicht onderdeel van het curriculum voor onze mavo leerlingen. Loopbaancompetenties zijn vaardigheden die de leerling inzet bij nieuwe loopbaanervaringen en het maken van loopbaankeuzes. De leerling kan deze vaardigheden zijn gehele loopbaan blijven gebruiken.

Bij de invulling van het programma voor LOB laten we ons leiden door de vijf loopbaancompetenties ("Breng beweging in je loopbaan" (2005), Marinka Kuijpers)

  • Kwaliteitenreflectie: Wat kan ik het best en hoe weet ik dat?
  • Motievenreflectie: Waar ga en sta ik voor en waarom dan?
  • Werkexploratie: Waar ben ik het meest op mijn gemak en waarom dan?
  • Loopbaansturing: Hoe bereik ik mijn doel en waarom zo?
  • Netwerken: Wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom die mensen?

We maken al in klas 1 een begin met de “leerlijn LOB”. Een activiteit die we in de afdeling mavo voor het tweede jaar gaan uitvoeren is de ouder-leerling stage. Leerlingen lopen een dag mee met een van hun ouders (mag ook een oom, tante of buur zijn). De ouders op hun beurt lopen een dag met hun kind mee en volgen samen de lessen. Een en ander wordt vastgelegd in een reflectieopdracht. Ook worden de ervaringen gebruikt tijdens mentorgesprekken.