← Terug naar blog overzicht

Da's mijn blog: Mededelingen: planning eerste schooldagen, Magister, inloggegevens

  • Raadpleeg de planning begin schooljaar!
  • Wil je weten in welke klas je komend schooljaar zit? Log dan in op Magister op dinsdag 13 augustus vanaf 17.00 uur. (klas 2 t/m 6)
  • Instroom leerlingen voor klas 2 t/m 6 krijgen op woensdag 14 augustus bericht in welke klas ze zitten van de leerlingenadministratie
  • Nieuwe brugklasleerlingen ontvangen in de eerste schoolweek inloggegevens voor o.a. Magister, Office 365
  • Brugklasleerlingen voor de brede klassen ontvangen in de eerste schoolweek inloggegevens voor de Learning Portal
  • Instroom leerlingen voor klas 2 t/m 6 ontvangen op hun eerste schooldag inloggegevens voor o.a. Magister, Office 365 van de ICT afdeling, zij worden  om 08.45 uur in de hal door een teamleider opgevangen (de heer Simons)
  • Ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen (brugklas en klas 2 t/m 6) ontvangen inloggegevens voor Magister in week 35