← Terug naar blog overzicht

Da's mijn blog: STORM project

Het STORM-project (Strong Teens and Resilient Minds) is er om somberheidsklachten bij middelbare scholieren vroegtijdig te signaleren en aan te pakken.

Na de Kerstvakantie gaat het STORM project van start op school. Dit houdt in dat de school meewerkt aan een onderzoeksprogramma dat is opgezet door Trimbos-instituut, GGZ Oost Brabant en Universiteit Utrecht. Het STORM-project (Strong Teens and Resilient Minds) is er om somberheidsklachten bij middelbare scholieren vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Dit met als doel om depressie en zelfdoding onder jongeren te voorkomen. Het project stimuleert de ontwikkeling van veerkracht, positief zelfbeeld en weerbaarheid van jongeren. Dit houdt in dat er op school enkele extra activiteiten plaatsvinden en dat er door de leerlingen in leerjaar 2 vragenlijsten worden ingevuld. Zo hopen we duidelijk te krijgen waarom het programma werkt. Meerdere scholen in de regio Helmond-Peelland werken mee aan dit project, maar liefst 15! Niet op alle scholen vindt hetzelfde programma plaats, zo kunnen we goed vergelijken wat het verschil is tussen de verschillende programma’s.

Alle leerlingen en ouders ontvangen een brief met meer details over in welke groep hun school valt en wat dit voor hen zal inhouden. Willen jullie alvast meer informatie dan kunnen jullie op de website kijken http://www.ggzoostbrabant.nl/storm-project

of contact opnemen met de projectleiders.

Contactgegevens: Rian van den Boogaart (coördinerend projectleider, HJM.Boogaartvanden@ggzoostbrabant.nl 0613445483 en Mandy Gijzen (projectleider onderzoek/ promovenda)  mgijzen@trimbos.nl 0624390108.

Wil je met iemand praten over je sombere gevoelens of ken je iemand die erg met somberheid worstelt?
Bel 0800-0432 of bezoek www.kindertelefoon.nl om te chatten (elke werkdag van 11.00 tot 20.00 uur, in de weekenden van 14.00 tot 20.00 uur).
Heb je nú hulp nodig, omdat je aan zelfmoord denkt of ken je iemand in je omgeving die aan zelfmoord denkt?
Bel 0900-0113 of bezoek www.113.nl om te chatten (24/7 bereikbaar).