← Terug naar blog overzicht

Da's mijn blog: Werkzaamheden Kleine Dommel Heeze

Medio mei is de bouwcombinatie Rasenberg / Colijn gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het project: “Waterberging en natuurontwikkeling Kleine Dommel”. Deze werkzaamheden worden in opdracht van waterschap De Dommel uitgevoerd. Met dit bericht brengen wij de leerlingen van het Strabrecht College op de hoogte van de werkzaamheden en willen wij aandacht vragen voor de aan- en afvoer van de bouwmachines.

Wat gaan we doen?

Het beekdal van de Kleine Dommel gaat de komende jaren veranderen. Ten zuiden van de A67 komt er een waterbergingsgebied dat ingezet kan worden in tijden van hoog water. Zo zorgen we ervoor dat de inwoners van Geldrop droge voeten houden. Tegelijkertijd wordt in het beekdal natuur ontwikkeld. Dit gebeurt onder andere door de beek te versmallen en natuurlijk te laten meanderen. Hierdoor gaat het water sneller stromen en krijgen bijzondere planten en vissen de kans zich hier te ontwikkelen. Het cultuurlandschap laten we daarbij zoveel mogelijk zoals het is. Meer informatie over het project leest je op: www.dommel.nl/kleinedommel

Wat houdt dit voor jou in?

kleinedommel1

Foto: Rulsedijk

Vanaf maandag 19 mei gaan er grondtransporten plaatsvinden. Deze grondtransporten vinden voornamelijk over de Rulsedijk plaats. Bouwmachines voor de werkzaamheden worden aangevoerd via de Geldropseweg of De Zegge.
Wanneer je via Heeze van en naar Geldrop fiets krijgt je mogelijk te maken met deze machines op de Geldropseweg, De Zegge of Rulsedijk. Vanuit veiligheidsoverwegingen scheiden wij fietsverkeer en werkverkeer daar waar mogelijk van elkaar.
Daarnaast willen wij jou vragen om nog meer alert te zijn op het verkeer rondom je. Met name de grote bouwmachines. Probeer altijd risico’s te voorkomen door gevaarlijke situaties te mijden/voorkomen. Blijf bijvoorbeeld uit de ‘dode hoek’ van de chauffeur.
Hieronder enkele tips.

  • Tip 1: Zorg dat je de chauffeur ziet, dan kan de chauffeur jou ook kleinedommel2zien. Dit kan door bijvoorbeeld oogcontact te zoeken met de chauffeur, door hem via het raam of via de spiegels aan te kijken.
  • Tip 2: Ga nooit vlak voor of vlak achter een vrachtauto staan of oversteken, ook niet als de vrachtauto stilstaat.
  • Tip 3: Gaat de vrachtauto naar rechts de bocht om? Ga dan ruim achter de vrachtauto staan.
  • Tip 4: Twijfel je of de chauffeur jou heeft gezien? Laat een vrachtauto die rechtsaf wil slaan dan voorgaan.

Wil je op de hoogte blijven van de werkzaamheden?

Er is een speciale BouwApp waarop actuele informatie en foto’s te zien zijn. Deze App is eenvoudig te installeren op je mobiele telefoon of tablet. Download de BouwApp in de Appstore of Google PlayStore en zoek op het project “Waterberging en natuurontwikkeling Kleine Dommel”. Voeg dit project toe aan je favorieten. Je krijgt een melding wanneer er nieuwe informatie is. Of kijk op https://www.debouwapp.nl/
Ook op onze internetsite www.rasenberginfra.nl/projecten kun je meer informatie vinden over deze werkzaamheden.