Examen/Schoolexamen

Profielwerkstuk: afdelingen mavo havo en vwo

Bij een profielwerkstuk (PWS) laat je zien dat je weet waar jouw profiel voor staat. Vandaar dat het PWS één van de onderdelen is van je examendossier. Zowel de titel als het cijfer staan straks op je diploma.

Download hier de handleiding: profielwerkstuk mavo
Download hier de handleiding: profielwerkstuk havo
Download hier de handleiding: profielwerkstuk vwo

Examenreglement.

Download hier het examenreglement van:

Mededelingen SE en regelingen eindexamens CE

Examens - mededelingen CE en regelingen

Informatiebrief centraal examens 2021 

instructie leerlingen CE

Regeling_hulpmiddelen mavo

Regeling_hulpmiddelen havo-vwo

Examenroosters alle tijdvakken

Programma van Toetsing en Afsluiting

Download hier voor mavo 3: PTA M3 2020-2022

Download hier voor mavo 4: PTA M4 2019-2021

Download hier voor havo 4: PTA H4 2020-2022

Download hier voor havo 5: PTA H5 2019-2021

Download hier voor vwo 4: PTA V4 2020-2023

Download hier voor vwo 5: PTA V5 2019-2022

Download hier voor vwo 6: PTA V6 2018-2021