Examen/Schoolexamen

Profielwerkstuk: afdelingen havo en vwo
Sectorwerkstuk: afdeling mavo

Bij een profielwerkstuk (PWS) laat je zien dat je weet waar jouw profiel voor staat. Vandaar dat het PWS één van de onderdelen is van je examendossier. Zowel de titel als het cijfer staan straks op je diploma. Hetzelfde geldt voor het sectorwerkstuk (SWS).

Download hier de handleiding: sectorwerkstuk 2017-2018 mavo
Download hier de handleiding: profielwerkstuk 2017-2018 havo
Download hier de handleiding: profielwerkstuk 2018-2019 vwo

Examenreglement.

Download hier het examenreglement voor mavo 3
Download hier het examenreglement voor havo 4
Download hier het examenreglement voor vwo 4

Download hier het examenreglement voor mavo 4
Download hier het examenreglement voor havo 5
Download hier het examenreglement voor vwo 5 en vwo 6

Mededelingen SE en regelingen eindexamens CE

Roosters schoolexamens en centraal examens staat op de pagina planning.

Mavo

Mededelingen SE en regelingen eindexamen mavo (4 april 2018)
CvTE Bijlage 1A Regeling_hulpmiddelen_centrale_examens_vmbo-t

Havo

Mededelingen SE en regelingen eindexamen havo (4 april 2018) 
CvTE Bijlage 1B Regeling_hulpmiddelen_centrale_examens_havo-vwo

Vwo

Mededelingen SE en regelingen eindexamen vwo (4 april 2018)
CvTE Bijlage 1B Regeling_hulpmiddelen_centrale_examens_havo-vwo

Programma van Toetsing en Afsluiting

Download hier voor mavo 3: PTA M3 2017-2018
Download hier voor mavo 4: PTA M4 2017-2018
Download hier voor havo 4: PTA H4 2017-2019
Download hier voor havo 5: PTA H5 2016-2018
Download hier voor vwo 4: PTA-V4-2017-2020
Download hier voor vwo 5: PTA V5 2016-2019
Download hier voor vwo 6: PTA V6 2015-2018

Rekentoets

Download hier de Informatiebrochure "Rekentoets VO schooljaar 2015-2016"