Examen/Schoolexamen

Profielwerkstuk: afdelingen havo en vwo
Sectorwerkstuk: afdeling mavo

Bij een profielwerkstuk (PWS) laat je zien dat je weet waar jouw profiel voor staat. Vandaar dat het PWS één van de onderdelen is van je examendossier. Zowel de titel als het cijfer staan straks op je diploma. Hetzelfde geldt voor het sectorwerkstuk (SWS).

Download hier de handleiding: profielwerkstuk 2016-2017 vwo
Download hier de handleiding: profielwerkstuk 2017-2018 vwo

Download hier de handleiding: profielwerkstuk 2016-2017 havo
Download hier de handleiding: Handleiding sectorwerkstuk 2016-2017 mavo

Examenreglement.

Download hier het examenreglement voor mavo
Download hier het examenreglement voor havo
Download hier het examenreglement voor vwo

Mededelingen SE en regelingen eindexamens

Roosters schoolexamens en centraal examens staat op de pagina planning.

April brief examenkandidaten

In de april brief staan een aantal belangrijke mededelingen in verband met de afronding van het schoolexamen en de regeling examen in dit schooljaar

Mededelingen SE en regelingen eindexamen T4
Mededelingen SE en regelingen eindexamen H5
Mededelingen SE en regelingen eindexamen V6

Boekenlijsten t.b.v. inleveren boeken examenkandidaten

boekenlijst T4 2016-2017
boekenlijst H5 2016-2017
boekenlijst V6 2016-2017

Programma van Toetsing en Afsluiting

Download hier voor mavo 3: PTA M3 2016-2017
Download hier voor mavo 4: PTA M4 2016-2017
Download hier voor havo 4: PTA H4 2016-2018
Download hier voor havo 5: PTA H5 2015-2017
Download hier voor vwo 4: PTA-V4-2016-2019
Download hier voor vwo 5: PTA V5 2015-2018
Download hier voor vwo 6: PTA V6 2014-2017

Rekentoets

Download hier de Informatiebrochure "Rekentoets VO schooljaar 2015-2016"