Examen/Schoolexamen

Profielwerkstuk: afdelingen mavo havo en vwo

Bij een profielwerkstuk (PWS) laat je zien dat je weet waar jouw profiel voor staat. Vandaar dat het PWS één van de onderdelen is van je examendossier. Zowel de titel als het cijfer staan straks op je diploma.

Download hier de handleiding: profielwerkstuk mavo
Download hier de handleiding: profielwerkstuk havo
Download hier de handleiding: profielwerkstuk vwo

Examenreglement.

Download hier het examenreglement van:

Mededelingen SE en regelingen eindexamens CE

Examens - mededelingen CE en regelingen (worden geplaatst medio april 2020)

 

Programma van Toetsing en Afsluiting

Download hier voor mavo 3: PTA M3 brede klassen
Download hier voor mavo 3: PTA M3
Download hier voor mavo 4: PTA M4
Download hier voor havo 4: PTA H4
Download hier voor havo 5: PTA H5
Download hier voor vwo 4: PTA V4
Download hier voor vwo 5: PTA V5
Download hier voor vwo 6: PTA-V6

Errata PTA's

DU - PTA M3 cohort 2019-2021 aangepast
DU - PTA BK3-M3 cohort 2019-2021 aangepast
LO2 - PTA M3 chorort 2019-2021 aangepast
MA1 - PTA M3 cohort 2019-2021 aangepast
EC - PTA M3 economie 2019-2021 aangepast
EC - PTA BK3-M3 cohort 2019-2021 aangepast

SK - PTA H4 cohort 2019-2021 aangepast
NLT - PTA H4 cohort 2019-2021 aangepast
LO - PTA H5 cohort 2019-2021 aangepast

BE - PTA V4 cohort 2018-2021 aangepast
LO - PTA V5 cohort 2018-2021 aangepast