Coach

Iedere leerling heeft een persoonlijke coach. De coach monitort de studievoortgang en het welbevinden van de leerlingen waar hij/zij coach van is. De coach heeft een spilfunctie in de begeleiding van de leerling en onderhoudt contact met de vakdocenten en met ouders. De vakdocent verzorgt de vakspecifieke (studie)begeleiding.

De coach voert met iedere leerling op structurele basis persoonlijke gesprekken. In de onderbouw vinden deze gesprekken frequenter plaats dan in de bovenbouw. Driemaal per jaar vindt een leerling-ouder-coach-gesprek.

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de begeleiding van de coach:

  • Het monitoren van het welbevinden van de leerlingen en het aanreiken van tools om het welbevinden te verbeteren.
  • Leerlingen leren om prioriteiten te stellen en te plannen.
  • Leerlingen leren om duidelijke, uitdagende en haalbare leerdoelen te stellen.
  • Leerlingen leerstrategieën laten ontdekken die bij hen passen.
  • Leerlingen helpen met plannen en reflecteren op hun eigen leerproces.

Afhankelijk van de jaarlaag, de fase in het schooljaar en specifieke behoefte kan de coach, naast de individuele begeleiding, in klassikaal of groepsverband aandacht besteden aan relevante thema's. Denk hierbij aan digitale veiligheid, burgerschap, pesten, leren studeren, leren plannen, enz.

Indien de ondersteuningsbehoefte van een leerling de coach overstijgt, dan is het mogelijk om het ondersteuningsteam te consulteren.