Dyslexie en dyscalculie

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.

Ook dyslectische leerlingen moeten deelnemen aan het reguliere onderwijsprogramma en in staat zijn om een diploma te halen dat aansluit bij hun individuele capaciteiten. De school werkt aan een pedagogisch-didactisch klimaat waarin ook dyslectische leerlingen optimaal kunnen profiteren van het onderwijsaanbod. Acceptatie, herkenning en erkenning van dyslexie is van fundamenteel belang in de omgang met dyslectische leerlingen en in het functioneren van deze leerlingen zelf. Zie ook onze dyslexieloper.
Wij hanteren op school het landelijk Dyslexie Protocol, voor zover mogelijk.

Een leerling met dyscalculie heeft een leerstoornis op het gebied van rekenen. Dyscalculie wordt gekenmerkt door hardnekkige problemen met het leren en het vlot en accuraat oproepen en toepassen van reken-wiskundekennis. Ook voor leerlingen met dyscalculie hebben wij een specifiek beleid.

Meer informatie over het schoolbeleid ten aanzien van dyslexie en dyscalculie vindt u in het zorgplan dat U kunt vinden op het tabblad 'Onderwijsbeleid' van de 'Vensters voor Verantwoording' van het Strabrecht College.

Hebt u vragen hierover dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon dyslexie namelijk mevrouw M. Nijssen, m.nijssen@strabrecht.nl .