Studiebegeleiding


Spectrum Brabant biedt op het Strabrecht College studiebegeleiding voor alle leerlingen die hier behoefte aan hebben. Tijdens een vrijblijvend intakegesprek overleggen we welke vorm van begeleiding het beste past bij een leerling. De begeleidingsvormen op een rijtje:

Huiswerkkamer light

Huiswerk maken en leren onder toezicht
De huiswerkkamer light biedt leerlingen een plek waar ze na school onder toezicht hun huiswerk kunnen maken. Rust en regelmaat staan voorop. Leerlingen krijgen bij de start van begeleiding aanwijzingen over het plannen en de aanpak van het huiswerk. We controleren leer- en maakwerk steekproefsgewijs. Bij de huiswerkkamer wordt voldoende zelfstandigheid en motivatie van de leerling verwacht.

Studiebegeleiding intensief

Leren plannen en organiseren van het huiswerk, verbeteren van de studievaardigheden en vakinhoudelijke ondersteuning
De leerlingen leren met behulp van praktische ondersteuning hun huiswerk in te plannen en een optimale methode van werken te hanteren. We werken onder andere aan:

• Een methodische aanpak van het huiswerk
• Betere studievaardigheden
• Het inhalen van achterstanden
• Betere planvaardigheden en leren overzicht houden
• Een groter zelfvertrouwen en een betere motivatie

Studiebegeleiding speciaal

Intensieve studiebegeleiding speciaal afgestemd op leerlingen met bijzondere hulpvragen zoals autisme en ADHD
Tijdens de gehele begeleiding worden de leerlingen intensief en actief begeleid en ondersteund bij het maken van een goede planning, het organiseren van de boeken en materialen, de aanpak van de stof en manier van leren alsmede vakinhoudelijke ondersteuning. Afhankelijk van het ontwikkelingsniveau en de individuele behoeftes werken we onder meer of minder intensieve begeleiding aan de verschillende doelstellingen. Steeds werken we toe naar een grotere mate van zelfstandigheid.

Meer informatie en tarieven leest u terug op onze website: www.spectrumbrabant.nl/huiswerkbegeleiding-geldrop Voor minder draagkrachtige gezinnen, hanteren wij tarieven naar draagkracht. Op onze website kunt u tevens uitgebreide informatie vinden over de mogelijkheden op het gebied van begeleiding, behandeling, studiekeuze en diagnostiek.

logo spectrum brabant