Trainingen

Het Strabrecht College biedt verschillende trainingen aan als onderdeel van onze zorg en begeleiding. Het advies een training te volgen kan ontstaan naar aanleiding van signalen zoals onverklaarbaar lage resultaten, specifiek gedrag in de klas, of signalen vanuit de basisschool. De lev groep verzorgt de trainingen.


Deelname is vrijwillig en kosteloos. Het zorgteam bepaalt steeds het maximum aantal deelnemers en wijst momenten aan waarop de training plaatsvindt. Vooraf vragen wij toestemming aan ouders/verzorgers.

Faalangstreductie-training

Wanneer een leerling veel spanning voelt, wanneer hij op school moet presteren, kan een training Faalangstreductie een oplossing bieden. Tijdens deze training leert de leerling zijn faalangst te verminderen en zijn zelfvertrouwen te vergroten. De leerling leert zijn gedachten positief te beïnvloeden en zich veilig te voelen in zijn omgeving. De training bieden we jaarlijks aan. Ook voor leerlingen in de bovenbouw is er een korte training faalangstreductie, gericht op het verminderen van spanning bij testen en examens.

Sociale vaardigheidstraining, rots en water

Voor leerlingen uit klas 1 en 2 bestaat er een sociale vaardigheidstraining (SOVA). Deze is bedoeld voor leerlingen die moeite hebben met hun functioneren in sociale situaties. De leerlingen krijgen 'tools' aangereikt die ze sociaal weerbaarder maken.