Trajectklas

In de 'Trajectklas' kunnen leerlingen een variabel aantal minuten/lesuren in een prikkelarme dan wel ontspannen omgeving doorbrengen, om de druk bij hen weg te halen, ondersteund te kunnen worden bij het dagelijks functioneren enz. Sommige leerlingen kunnen goed functioneren als ze 'even uit de drukte zijn'.
De Trajectklas maakt gebruik van een 'eigen' lokaal, dat ingericht is voor dit specifieke doel. De begeleiders werken in de Trajectklas onder verantwoordelijkheid van de zorgcoördinator op basis van een plan van aanpak per leerling.