Zorg-partners

Zorgcoördinator

mw. W.M.J.A. van Eggelen
m.vaneggelen@strabrecht.nl

Externe instanties

088-0031422
jgz-secretariaat@ggdbzo.nl
ziekteverzuim@ggdbzo.nl

www.ssoe.nl

Yoyce Beckers
Petra Mulders

mw. A. Verstappen, 040-2893813, a.verstappen@geldrop-mierlo.nl
mw. F. Leffers, 14040, f.leffers@geldrop-mierlo.nl

06-30372071 of 06-22825095 (17.00-19.00 u)
leergeldgeldrop.e.o.@hotmail.com

GGD-Brabant-Zuidoost
-Team Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
-Ziekteverzuim

REC SSOE

Klantadviseurs
Gemeente Geldrop-Mierlo

Leerplichtambtenaren
Gemeente Geldrop-Mierlo

Stichting Leergeld Gemeenten
Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Overige nuttige contactgegevens

Inspectie van het onderwijs

Zie www.onderwijsinspectie.nl of mail naar
info@owinsp.nl
Voor vragen over onderwijs: 0800-8051

Klachtmeldingen

Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld is er het Meldpunt Vertrouwensinspecteurs van de Inspectie, tel.: 0900-1113111.

Meldcode Kindermishandeling en/of huiselijk geweld

Het Strabrechtcollege hanteert de meldcode Kindermishandeling en/of huiselijk geweld .De meldcode is na te lezen op de site van het NJI.

Politie-adoptant: gideon.goudriaan@brabant-zo.politie.nl