Zorg-partners

Ondersteuningscoördinator

Orthopedagoog

Externe instanties

GGD-Brabant-Zuidoost

  • Team Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
  • Ziekteverzuim

088-0031422
jgz-secretariaat@ggdbzo.nl
ziekteverzuim@ggdbzo.nl

www.ssoe.nl

 

Klantadviseurs Geldrop-Mierlo

Janneke van Gerwen, 06 34166755, j.vangerwen@geldrop-mierlo.nl
Petra Mulders, 06 50123983, p.mulders@geldrop-mierlo.nl

Leerplicht ambtenaren Geldrop-Mierlo

 

Overige nuttige contactgegevens

Inspectie van het onderwijs

Zie www.onderwijsinspectie.nl of mail naar
info@owinsp.nl
Voor vragen over onderwijs: 088-669 60 60

Klachtmeldingen

Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld is er het Meldpunt Vertrouwensinspecteurs van de Inspectie, tel.: 0900-1113111.

Meldcode Kindermishandeling en/of huiselijk geweld

Het Strabrecht College hanteert de meldcode Kindermishandeling en/of huiselijk geweld .De meldcode is na te lezen op de site van het NJI.

Politie-adoptant: Dennis van Kroonenburg (e-mail: dennis.van.kroonenburg@politie.nl)