ONDERSTEUNINGSTEAM EN ZAT

Ondersteuningsteam

Op het Strabrecht College is het ondersteuningsteam, geleid door de ondersteuningscoördinator, verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen die om welke reden dan ook extra ondersteuning nodig hebben op sociaal-emotioneel gebied of bij leer- en gedragsproblemen. Dit team bestaat uit de ondersteuningscoördinator, intern begeleiders, de dyslexiecoördinator/-medewerker, klantadviseurs van de gemeente Geldrop. Indien een leerling meer begeleiding nodig heeft dan van een coach of van het docententeam mag worden verwacht, meldt de coach dit bij het ondersteuningsteam, meestal via de intern begeleider. De leden van het ondersteuningsteam bieden deze extra ondersteuning zelf of helpen bij het vinden van de nodige extra begeleiding.

Zorgadviesteam (ZAT)

Wanneer de begeleiding van de leerling dreigt te stagneren of de mogelijkheden van het ondersteuningsteam te boven gaat, kan een intern begeleider advies inwinnen in het zorgadviesteam (ZAT). Het ZAT bestaat uit het ondersteuningsteam, de jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige van de GGD, klantadviseurs van de gemeente Geldrop , de leerplichtambtenaar en een vertegenwoordiger van de politie. Indien de leerling naar de inschatting van het ZAT begeleiding nodig heeft die de school niet kan bieden, verwijzen we naar externe instanties. De ondersteuningscoördinator kan de leerling ook voorleggen voor advies (met toestemming van de ouders) bij de Advies Commissie Toewijzingen (ACT).
In de "ondersteuningskaart" is het aanbod van de school overzichtelijk weergegeven.