ICT op het Strabrecht College – notebooks voor brugklasleerlingen

Een gecombineerde leerstijl (blended learning)

ICT is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Scholen, die hun leerlingen voorbereiden op de maatschappij, houden daar in toenemende mate rekening mee. Dat kan op verschillende manieren gebeuren. Sommige scholen zijn laptopscholen geworden of hebben op andere wijze met behulp van ict hun onderwijs sterk aangepast. Het Strabrecht College kiest ervoor het beste van twee werelden te verenigen. Enerzijds het gebruik van moderne media in de klas, aan de andere kant het vertrouwde (werk)boek niet laten liggen. We noemen deze mix van leerstijlen ‘blended learning’.

De leerlingen van de Strabrechtklassen gaan werken volgens het model van Kunskapsskolan. Bij deze methode hoort ook een digitale leeromgeving (portal). Het gebruik van boeken zal in deze klassen tot een minimum worden beperkt. De leerlingen in de overige brugklassen gaan ook met ‘blended learning’ aan de slag, maar bij de meeste vakken zal nog  een lesboek gebruikt worden.

Een eigen notebook

Voor deze vorm van gecombineerd leren is een eigen notebook onmisbaar. Er wordt van leerlingen verwacht dat ze op school èn thuis met dit notebook kunnen werken. Dit maakt het niet alleen mogelijk de leerlingen vaardig te maken in het werken met digitale middelen, maar zorgt er ook voor dat met leerlingen een proces kan worden doorlopen om ze ‘mediawijs’ te maken. Welke site is betrouwbaar en hoe weet ik dat? Wat zijn de (fatsoens)regels in het digitale verkeer? Wat moet ik doen bij onverwachte nare ervaringen op het internet? Dit zijn voorbeelden van vragen die een leerling moet leren beantwoorden en toepassen in zijn schoolcarrière, maar ook daarna.

Waarom gaan we met notebooks werken?

Door technologische vernieuwingen verandert de leerstijl van leerlingen. Het werken met een notebook sluit hierbij aan.  Bovendien worden de gangbare schoolboeken sterk verrijkt door het aanbod van allerlei digitaal lesmateriaal. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van gevarieerd lesmateriaal en diversiteit in werkvormen de leerlingen meer motiveert,  hoewel een relatie met de hoogte van de cijfers nog niet is aangetoond.

Een volgende reden om met notebooks te werken is dat het daarmee beter mogelijk is om aan te sluiten bij de individuele capaciteiten van een leerling. Er kan maatwerk geleverd worden door naast een basisleerroute ook hulpopgaven en verdiepende lesstof aan te bieden. Het is voor de leerling mogelijk beter te oefenen, te herhalen en informatie te vinden en verbinden door de juiste inzet van hun notebook. De leerling is niet alleen meer gebonden aan plaats en rooster om zijn kennis op te doen, maar kan altijd en overal aan de slag met zijn vragen en leerroute. Ook de lessen zelf zijn aantrekkelijker en uitdagender te maken met behulp van (interactieve) digitale middelen.

Een laatste belangrijke reden om meer gebruik te maken van een eigen notebook is dat we de leerlingen goed willen voorbereiden op het vervolgonderwijs. In het mbo, het hbo en het universitaire onderwijs is werken met een elektronische leeromgeving namelijk vanzelfsprekend.

Zitten de leerlingen de hele dag achter de computer?

Zeker niet. Onderzoek geeft aan dat het leerrendement terugloopt als leerlingen meer dan 30% van de schooltijd achter een computer  werken. De leerboeken blijven de komende jaren zeker in gebruik. Dat betekent ook dat klassikale instructies en andere werkvormen gewoon gebruikt blijven worden. Het gaat ons bij het werken met notebooks en de digitale leeromgeving vooral om de diversiteit in aanbod en de afwisseling in de manier van werken. Het gebruik van ICT moet een toegevoegde waarde hebben binnen het vak.

Hoe krijg ik mijn eigen notebook in bezit?

Zelf een notebook aanschaffen

Een notebook kan door ouders en leerlingen zelf worden aangeschaft, maar moet wel aan een aantal minimale specificaties voldoen om te kunnen worden gebruikt binnen het schoolnetwerk, zoals:

 • de WiFi-netwerkadapter moet de 802.11ac/5Ghz band ondersteunen met WPA2-Enterprise beveiliging
 • de notebook is voorzien van Windows 10
 • de notebook is niet te oud (max 3 jaar) en het opstarten mag maximaal 2 minuten duren
 • de accu van de notebook moet een schooldag mee kunnen (± 6 uur). Is de accu van de notebook al aan de oudere kant is het raadzaam een reserveaccu mee te nemen.

Als u een notebook zelf aanschaft moeten wij u wijzen op het volgende:

 • de school levert geen financiële bijdrage voor de notebook
 • de school kan geen technische ondersteuning voor de notebook leveren
 • de notebook is niet via school verzekerd voor eventuele schade, diefstal etc.

Kopen of huren via The Rent Company

Een andere mogelijkheid is het kopen of huren van een notebook via The Rent Company.

The Rent Company heeft het alles-in-1 Easy4u device abonnement ontwikkeld om leerlingen op een laagdrempelige manier te kunnen voorzien van een goed, op de school afgestemd, device. Het device wordt tegen aantrekkelijke bedragen op basis van huur of koop, inclusief Total Care Pack voor service,  garantie en schade- en diefstaldekking aangeboden.

In de prijs is een éénmalige stimuleringsbijdrage van €65,00 van het Strabrecht College verwerkt.

The Rent Company doet samen met de school een aanbod voor het schooljaar 2017-2018 dat bestaat uit een Easy4u 11,6 inch Dell 3180 notebook zonder touch scherm.

Inclusief   48 maanden Total Care pakket, bestaande uit:

 • basis software installatie benodigd voor het schoolwerk
 • 48 maanden garantie op onderdelen (exclusief batterij)
 • ondersteunende helpdesk op school
 • vervangende apparatuur op school voor hardware reparaties of schades
 • dekking bij schade en diefstal (mits sporen van braak; beperkt eigen risico;  max. drie (3) schades)
 • beschermhoes voor het vervoeren van de notebook

U heeft de mogelijkheid om een notebook te huren of te kopen via the Rent Company:

Bij Koop

Na uw bestelling via de "Online Shop" ontvangt u een bevestigingsmail met daarin de aankoopfactuur in pdf-bestand. De factuur kunt u bij de bestelling direct via IDEAL voldoen of anders zelf binnen 30 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor 31 augustus 2017.

Bij huur

Na uw bestelling via de "Online Shop" ontvangt u een bevestigingsmail met daarin, voor uw eigen administratie, de huurovereenkomst en de door u afgegeven SEPA machtiging voor automatische incasso in pdf-bestand.  Deze informatie is voor uw eigen administratie bestemd.

The Rent Company zal het borgbedrag van EURO 50,00 circa 14 dagen voor levering van het door u opgegeven bankrekeningnummer incasseren en de huurbedragen vanaf het moment van levering.

Belangrijk is dat u vóór 31 juli 2017 uw bestelling via de webshop plaatst. De systemen zullen dan aan het begin van het nieuwe schooljaar op school worden geleverd.

Wellicht ten overvloede willen wij u er op wijzen dat, indien u later dan 31 juli gaat bestellen, uw bestelling niet bij de start van het nieuwe schooljaar aan uw zoon/dochter uitgeleverd kan worden. Ook moet u rekening houden met extra kosten voor administratie en handling ad EURO 19,95

Inloggegevens van de webshop

Bij de introductie informatie die door de school aan de leerlingen is meegegeven zitten de inloggegevens van de webshop aan. Heeft u deze niet meer, neem dan contact op de afdeling ICT van het Strabrecht College.

Software

Nieuwe leerlingen van het Strabrecht College krijgen de beschikking over Office 365. Dit is het online Office pakket van Microsoft met o.a. Word, Excel en Powerpoint. De licentie van Office 365 is gratis zolang de leerling verbonden is aan onze school. Naast Office 365 kan het zijn dat voor enkele vakken additionele software moet worden geïnstalleerd op de notebook. Hierover zal de vakdocent de leerlingen inlichten. Leerlingen zijn natuurlijk vrij om software te installeren op hun eigen notebooks, het is tenslotte hun eigen notebook. Wel willen wij u vriendelijk verzoeken hier toezicht op te houden. Tot slot willen we u wijzen op de webshop van Slim, www.slim.nl. Hier kan tegen gereduceerde prijzen software worden gekocht zoals bv. Adobe Photoshop.

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben dan vernemen wij dat graag.

Namens  Strabrecht College

H.Abels (afdelingsdirecteur),  H.Stevens (hoofd ict)