Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Klankbordgroep

3x per jaar komt een klankbordgroep van ouders van leerlingen uit de tweejarige brugklas bijeen om samen met de teamleider (en evt. docenten of directie) specifieke thema’s voor de tweejarige brugperiode te bespreken. Er worden beleidsstukken, processen en procedures besproken, maar ook hele praktische zaken zoals (hulp bij) activiteiten. Tijdens de bijeenkomsten is er sprake van een constante dialoog waarbij informatie wordt uitgewisseld, discussies worden gevoerd, brainstormsessies worden gehouden, waarbij er vooral input wordt gevraagd.

Magister