Activiteiten ouderraden

Vanuit de Centrale ouderraad worden elk jaar enkele activiteiten georganiseerd en gefinancierd. Vanuit school wordt twee euro per kind overgemaakt naar de ouderraden. We kunnen daar enkele grote activiteiten mee organiseren, zoals de Open dag en de Survival voor de brugklassen, maar ook enkele kleinere zoals de Diploma uitreiking en het presentje voor het Ondersteunend personeel.

Hulp gevraagd

De ouderraden kunnen niet zonder de hulp van de ouders. We zoeken enthousiaste ouders die mee willen praten over de kwaliteit van het onderwijs en/of die willen helpen  bij de activiteiten die de Ouderraden organiseren. Op de pagina’s van de activiteit kunt u lezen waar we uw hulp bij kunnen gebruiken. Voor sommige activiteiten kunt u meteen het  aanmeldformulier invullen.

Survival Brugklassen

De Survival is voor veel brugklasleerlingen het hoogtepunt van het jaar. Op deze dag trekken zij door de bossen tussen Geldrop en Mierlo en moeten ze opdrachten uitvoeren. De opdrachten helpen hen bouwen aan hun teamgeest en doen een beroep op inventiviteit en creativiteit.

Hulpouders

De dag wordt door de ouderraden samen met school vorm gegeven. Voor deze dag wordt er een beroep gedaan op ouders die mee kunnen helpen bij het uitvoeren van enkele taken. De taken bestaan voor het grootste gedeelte uit het bemannen van een post in de bossen waar de leerlingen langs komen.

Lijkt het u leuk om op deze dag hulpouder te zijn, dan kunt u zich aanmelden via onderstaande link. Als u zich aanmeldt dan krijgt ruim voor de geplande dag de definitieve planning en details opgestuurd. Voorafgaand aan de Survival wordt er een informatie avond gehouden voor de hulpouders.

Wanneer

De Survival voor de brugklasleerlingen vindt plaats in juni of juli, afhankelijk van de schoolvakantie en duurt van ’s ochtends 08.00 tot ’s middags 17.00 uur. De exacte datum is in de algemene agenda te vinden.

Aanmelden

Als u het leuk vindt om op deze dag mee te helpen, dan kunt u zich aanmelden.
Klik hier voor aanmeldformulier hulpouder survival.

Presentatie Open dag

De Open dag voor basisschoolleerlingen vindt in Januari plaats. Op deze dag krijgen de basisschoolleerlingen een indruk van onze school. Als ouderraden willen we op deze dag aan de potentieel nieuwe ouders laten zien wat de ouderraad  op het Strabrecht College inhoudt. We delen op die dag flyers uit en maken een praatje met kinderen en ouders.

De afgelopen jaren hebben we in het kader van het ‘Brainport’ onderwijs een echte robot neergezet. De toekomstige leerlingen kunnen het tegen de robot opnemen en kijken of zij sneller zijn op de ‘Zenuwspiraal’.

Diploma uitreiking

Tijdens de Diploma uitreiking feliciteren de ouderraden de geslaagde leerlingen met het behaalde resultaat. Het is altijd weer fantastisch om de leerlingen te zien uitgroeien tot geslaagde jong volwassenen. Dat is waar de ouderraad het voor doet: samen met school en ouders de leerling op weg helpen naar een succesvolle toekomst!

Presentje ondersteunend personeel

Elk jaar voor de grote vakantie ontvangt het ondersteunend, niet onderwijzend personeel een kleine attentie van de ouderraden. Het is onze manier om ze te bedanken voor hun inzet en bevlogenheid van het afgelopen jaar. Ook de ouderraden mogen vrijblijvend van hun diensten gebruik maken en dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.