Werken met laptops op het Strabrecht College

Kom je naar onze brugklas? Dan krijg je van ons een laptop in bruikleen!

Vanaf schooljaar 2021-2022 krijgen leerlingen een laptop van school in bruikleen. De leerling krijgt zijn leenlaptop aan het begin van het schooljaar.

Een gecombineerde leerstijl (blended learning)

ICT is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Scholen, die hun leerlingen voorbereiden op de maatschappij, houden daar in toenemende mate rekening mee. Dat kan op verschillende manieren gebeuren. Sommige scholen zijn laptopscholen geworden of hebben op andere wijze met behulp van ict hun onderwijs sterk aangepast. Het Strabrecht College kiest ervoor het beste van twee werelden te verenigen. Enerzijds het gebruik van moderne media in de klas, aan de andere kant het vertrouwde (werk)boek niet laten liggen. We noemen deze mix van leerstijlen ‘blended learning’.
Bij deze leerstijl hoort ook een digitale leeromgeving (portal). Het gebruik van boeken wordt tot een minimum beperkt. De leerlingen vanaf klas 3 gaan ook met ‘blended learning’ aan de slag, maar bij de meeste vakken zal nog een lesboek gebruikt worden.

Alle leerlingen een laptop

Voor deze vorm van gecombineerd leren is een laptop onmisbaar. Er wordt van leerlingen verwacht dat ze op school èn thuis met een laptop kunnen werken. Dit maakt het niet alleen mogelijk de leerlingen vaardig te maken in het werken met digitale middelen, maar zorgt er ook voor dat met leerlingen een proces kan worden doorlopen om ze ‘mediawijs’ te maken. Welke site is betrouwbaar en hoe weet ik dat? Wat zijn de (fatsoens)regels in het digitale verkeer? Wat moet ik doen bij onverwachte nare ervaringen op het internet? Dit zijn voorbeelden van vragen die een leerling moet leren beantwoorden en toepassen in zijn schoolcarrière, maar ook daarna.

 

Strabrecht promotie Final_V2_2

Waarom gaan we met laptops werken?

Door technologische vernieuwingen verandert de leerstijl van leerlingen. Het werken met een laptop sluit hierbij aan.  Bovendien worden de gangbare schoolboeken sterk verrijkt door het aanbod van allerlei digitaal lesmateriaal. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van gevarieerd lesmateriaal en diversiteit in werkvormen de leerlingen meer motiveert, hoewel een relatie met de hoogte van de cijfers nog niet is aangetoond.

Een volgende reden om met laptops te werken is dat het daarmee beter mogelijk is om aan te sluiten bij de individuele capaciteiten van een leerling. Er kan maatwerk geleverd worden door naast een basisleerroute ook hulpopgaven en verdiepende lesstof aan te bieden. Het is voor de leerling mogelijk beter te oefenen, te herhalen en informatie te vinden en verbinden door de juiste inzet van hun laptop. De leerling is niet alleen meer gebonden aan plaats en rooster om zijn kennis op te doen, maar kan altijd en overal aan de slag met zijn vragen en leerroute. Ook de lessen zelf zijn aantrekkelijker en uitdagender te maken met behulp van (interactieve) digitale middelen.

Een laatste belangrijke reden om meer gebruik te maken van een laptop is dat we de leerlingen goed willen voorbereiden op het vervolgonderwijs. In het mbo, het hbo en het universitaire onderwijs is werken met een elektronische leeromgeving namelijk vanzelfsprekend.

Smile-22-05-1790471Zitten de leerlingen de hele dag achter de computer?

Zeker niet. Onderzoek geeft aan dat het leerrendement terugloopt als leerlingen meer dan 30% van de schooltijd achter een computer werken. De leerboeken blijven de komende jaren zeker in gebruik. Dat betekent ook dat klassikale instructies en andere werkvormen gewoon gebruikt blijven worden. Het gaat ons bij het werken met laptops en de digitale leeromgeving vooral om de diversiteit in aanbod en de afwisseling in de manier van werken. Het gebruik van digitaIe middelen moet een toegevoegde waarde hebben binnen het vak.

Software

o365Nieuwe leerlingen van het Strabrecht College krijgen de beschikking over Office 365. Dit is het online Office pakket van Microsoft met o.a. Word, Excel, Powerpoint en Teams. De licentie van Office 365 is gratis zolang de leerling verbonden is aan onze school. Naast Office 365 kan het zijn dat voor enkele vakken additionele software moet worden geïnstalleerd op de laptop. Hierover zal de vakdocent de leerlingen inlichten. Leerlingen zijn natuurlijk vrij om software te installeren op hun eigen laptops, het is tenslotte hun eigen notebook. Wel willen wij u vriendelijk verzoeken hier toezicht op te houden. Tot slot willen we u wijzen op de webshop van Slim, www.slim.nl. Hier kan tegen gereduceerde prijzen software worden gekocht.

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben dan vernemen wij dat graag.

H.Stevens (hoofd ict)