Bestuur

Het bevoegd gezag van het Stedelijk College Eindhoven, Strabrecht College en de International School Eindhoven wordt gevormd door het College van Bestuur van de Stichting Internationaal en Lokaal Funderend Onderwijs (SILFO).

College van Bestuur:

Dhr. drs. M. Stoker, voorzitter
Mw. drs. P.M.L. de Bruijn MBA, lid

Het College van Bestuur vergadert vier keer per schooljaar met de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht Stichting:

Dhr. drs. F. van den Berg
Mw. mr. dr. G.J.M. van den Biggelaar
Mw. ir. J.M.G. Driessen
Dhr. ing. W.R.M. Hendriks BSc
Mw. drs. R.G.B. Hoekman
Dhr. prof. dr. ir. A.M.C. Lemmens (voorzitter)
Dhr. ir. E.H. Munnik
Mw. M. Overdijk MBA
Mw. mr. L.M. Sjouw
Dhr. dr. J.W.P.H. Soons (vicevoorzitter)

Secretariaat

Het secretariaat van het College van Bestuur is gevestigd in het gebouw aan de Henegouwenlaan 2, Eindhoven.