Missie

Voor jonge mensen ligt de wereld open! Wij bieden ze instrumenten om die te veroveren.

Het Strabrecht College streeft naar hoogwaardig en betekenisvol onderwijs. Dit onderwijs krijgt volgens ons pas betekenis, als leerlingen nieuwe kennis en vaardigheden kunnen koppelen aan de omgeving waarin zij opgroeien. Deze omgeving wordt steeds ruimer en abstracter naarmate leerlingen verder komen. Het Strabrecht College geeft ze een stevige basis mee voor een vervolgopleiding op passend niveau, maar ook waardering en begrip voor de eigen leef- en werkomgeving. Daarnaast vinden we het belangrijk dat leerlingen uitgedaagd worden tot presteren, zodat zij het maximale uit zichzelf en anderen kunnen halen. We willen bevorderen dat zij verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces en het eigen handelen, door ze aan de ene kant ruimte te geven, en aan de andere kant eisen aan ze te stellen. 

De school is naast een tijd van voorbereiding, ook ''de tijd van je leven''. Binnen de setting van de docententeams creëren we een sfeer van kennen en gekend worden.

Iedereen moet zich op het Strabrecht College thuis voelen. 

Je thuis voelen betekent volgens ons:

  • elkaar kennen
  • veiligheid
  • vertrouwen
  • persoonlijk
  • kleinschalig
  • uitdaging
  • resultaatgericht
  • omgevingsgericht