Schoolleiding

We houden het graag overzichtelijk!

De school is ingedeeld in vier afdelingen: brugklas,  mavo, havo en vwo. Binnen het vwo wordt vanaf klas 2 het gymnasium aangeboden. De teamleiders sturen in hun afdeling de docenten aan en zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van een vaste groep leerlingen. 

Directie :

  • J.P.F.M. Abels, algemeen directeur (wnd)
  • S. Simons, plaatsvervangend directeur

Teamleiding

Afdeling brugklas en brede klas 2

  • W. van Engelen

Afdeling Mavo

  • Dhr. B. Verstijnen

Afdeling Havo

  • Dhr. C. Sanders

Afdeling Vwo

  • Mw. M. Huigen

organigram2020