Schoolleiding

We houden het graag overzichtelijk!

De school is ingedeeld in drie afdelingen: mavo, havo en vwo. Binnen het vwo wordt vanaf klas 2 het
gymnasium aangeboden. De teamleiders sturen in hun afdeling de docenten aan en zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van een vaste groep leerlingen. 

Directeur/bestuurder:

  • Mw. Y.H.M.P. Leenen

Lid centrale directie :

  • Dhr. J.P.F.M. Abels
  • Dhr. S. Simons

Teamleiding

Brede klassen

  • Dhr. B. Jansen
  • Mw. W. van Engelen

Mavo en eerste klassen

  • Dhr. B. Verstijnen

Havo klassen

  • Dhr.C.Sanders

Vwo klassen

  • Mw. M. Huigen

Organigram: