Schoolleiding

We houden het graag overzichtelijk!

De school is ingedeeld in drie afdelingen: mavo, havo en vwo. Binnen het vwo wordt vanaf klas 2 het
gymnasium aangeboden. De afdelingsdirecteuren sturen in hun afdeling de teams van docenten en een teamleider aan, die verantwoordelijk zijn voor het onderwijs en de begeleiding van een vaste groep leerlingen. De schoolleiding bestaat uit de directie en de afdelingsdirecteuren.

Rector/bestuurder:

  • H. Vullings, waarnemend rector
  • H. Gubbels, waarnemend rector

Afdelingsleiding :

  • J.P.F.M. Abels, afdelingsdirecteur mavo
  • Drs. J.J.R.M. van Nistelrooij, afdelingsdirecteur havo/vwo

Organigram:

organigram2017-2018