Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Extra begeleiding

Extra begeleiding nodig? Geen probleem. We helpen je!

Wij horen vaak dat leerlingen voor onze school kiezen, omdat wij een goede leerlingbegeleiding en zorgstructuur bieden. Je krijgt hier een coach en ook kan onze ondersteuningscoördinator hulp vragen aan de orthopedagoog, decaan of jeugdprofessional. We hebben korte lijntjes met begeleiders op en buiten school waardoor we heel veel in huis hebben en snel kunnen doorverwijzen mocht dat nodig zijn. We leveren maatwerk en doen wat kan en past. We kijken niet alleen in het begin met je mee. We zijn er voor jou gedurende je gehele schooltijd.

Onze begeleiding – voor als je wat extra’s nodig hebt

In de les krijg je hulp bij een vak van de docent. Deze bespreekt jouw resultaten met jouw coach. Je coach ondersteunt je bij zowel persoonlijke als studievragen. Samen met de decaan en jouw coach bepaal je jouw vakkenpakket en je vervolgopleiding. Heb je extra ondersteuning nodig? Dan komt het ondersteuningsteam in beeld.

Trainingen

Op het Strabrecht College kun je verschillende trainingen volgen. Bijvoorbeeld om beter te leren plannen, om meer grip te krijgen op je huiswerk, of voor het overwinnen van faalangst. Tijdens deze training leer je beter om te gaan met je faalangst en vergroot je je zelfvertrouwen. Je leert je gedachten positief te beïnvloeden en je voelt je veilig in je omgeving.

Dyslexie

We hebben op school een orthopedagoog. Die ondersteunt de vakdocenten en helpt bijvoorbeeld bij het vinden van de juiste aanpak en hulpmiddelen op het gebied van dyslexie. Ook is er voor brugklassers met dyslexie een korte training. Leerlingen met dyslexie ontvangen een persoonlijke faciliteitenpas. Die geeft je onder andere recht om langer over toetsen te doen.

De decaan en de keuzebegeleiding

Onze decanen begeleiden je samen met je coach bij het kiezen van je vakkenpakket en je vervolgopleiding. Ook zijn er veel activiteiten in het kader van de keuzebegeleiding, zoals de ouder-leerling stage in de brugklas, een stageweek in de derde klas van de mavo en in de vierde klas van het havo en de bezoeken aan universiteit en hogeschool. Hierdoor kun jij straks een goede keuze gaan maken voor jouw profiel- en opleidingskeuze.

Vragen?

Heb je nu al een vraag voor ons ondersteuningsteam? Stuur een mail naar brugklas@strabrecht.nl.

Samenwerkingsverband Helmond-Peelland

Het Strabrecht college maakt deel uit van SWV Helmond-Peelland VO. In het ondersteuningsplan 2022-2026 staan de doelstellingen beschreven. Het SWV wil leerlingen met bijzondere hulpvragen ondersteunen om onderwijs te blijven volgen.

Het samenwerkingsverband beslist over:

  • Het verstrekken van een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso).
  • Het toewijzen van een arrangement voor het volgen van het onderwijs in een school van voortgezet onderwijs (vo)

Voor meer informatie over passend onderwijs verwijzen wij u naar de website van het SWV Helmond-Peelland VO.

Bekijk ook:

Webshop Magister Portaal