Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Ontmoet een ouder

Mevrouw M. (Martine) Bouwes

Ouder

Mijn zoon zit in havo 4 op het Strabrecht College. Meteen toen hij er binnenliep zei hij: “dit is mijn school”. Hij voelde zich direct thuis. De infoavond was goed georganiseerd en gaf een goed en helder beeld van de school. De keuze voor het Strabrecht was daardoor snel gemaakt.

Leerling-ouder-coach

Gedurende het schooljaar kun je de voortgang van je kind digitaal volgen. Daarnaast zijn er leerling-ouder-coachgesprekken. Je maakt dan echt kennis met de coach van je kind en bespreek je samen hoe het op school gaat. Deze gesprekken vinden twee keer per jaar plaats. In het eerste jaar van de brugperiode zijn dit er drie.

Meerwaarde

Sinds dit jaar heeft mijn zoon BSM (bewegen, sport en maatschappij) in zijn vakkenpakket. Dat betekent dat hij drie keer per week mag sporten en bezig is met onder andere rugby, volleybal en judo. Hij heeft met de klas ook een sporttoernooi mogen organiseren. Doordat er nu veel afwisseling is tussen bewegen en in de les zitten leeft hij helemaal op. Het is voor hem echt een meerwaarde dat dat kan op het Strabrecht College. Na de middelbare school wil hij ook een vervolgopleiding doen waar bewegen een grote rol speelt.

Ouderraad

Als lid van de ouderraad ben ik extra betrokken bij de school. In de ouderraad krijg je nog beter mee wat er op school speelt en kun je meedenken over ontwikkelingen binnen de school. Met zo’n twaalf ouders uit alle leerjaren zijn we als ouderraad heel actief en vergaderen we regelmatig. De directie deelt onderwijsontwikkelingen met ons en vraagt ons om advies. Onze inbreng wordt opgepikt. Ook organiseren we een bootcamp voor de brugklas en ondersteunen we bij de diploma-uitreiking.

Tip

Je kunt nog zo’n hoge cijfers halen, maar als je met lood in je schoenen naar school gaat is dat niet goed. Het allerbelangrijkst is dat je kind zich prettig voelt op een middelbare school.

Vind je het leuk om ook te participeren in de ouderraad? Dat kan!
Stuur je mail naar:

ouderraad@strabrecht.nl

Webshop Magister Portaal